hưởng ứng Tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 - công nhân nghệ an: tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng
triển khai kế hoạch số 58/kh-tu của ban thường vụ tỉnh ủy chương trình hành động số 02/ctr-lđlđ của liên đoàn lao động tỉnh thực hiện nghị quyết số 02-nq/tw của bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn việt nam trong tình hình mới

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP