Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Công đoàn ngành

 

 STT

Công đoàn ngành Công thương

1             

Phạm Thanh Tùng

Chủ tịch

3834497

 

0912917018

2               

Phan T Mỹ Hạnh

Phó chủ tịch

3834497

 

0988621821

3

Như Ý

CV

 

 

 

 

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo

4           

Đặng Văn Hải  

Chủ tịch

3841165

 

0912777536

5         

Lê Thị Hương Sen

Phó chủ tịch

3560547

 

0986183216

6         

Lê Thị Lệ Thủy

Phó chủ tịch

 

 

0912341642

7         

Trần Thị Nhàn

Chuyên viên

 

 

0912677272

8         

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

 

 

0947322456

 

Công đoàn ngành Giao thông vận tải

9              

Nguyễ Khắc Chương

Chủ tịch

3840698

3840872

0979962198

10

 Vương Đình Nhuận

Phó Chủ tịch

 

 

0916959369 

11

Nguyễn Thị Vân Khánh

Chuyên viên

 

 

0916527881

 

Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

12 

Nguyễn Tất Hoà

Chủ tịch

3835889

 

0918927375

13

Võ Thị Hoa

Phó chủ tịch 

 

 

0982252574

14

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

 

 

0977393883

15

Võ Kiều Anh

Chuyên viên

 

 

0912882769

16

Nguyễn Thị Phương Dung

Chuyên viên

 

 

0985191986

 

Công đoàn ngành Xây dựng

17

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chủ tịch

3847391

 

0904228897

18

Trần Quang Khải

Phó chủ tịch

3847391

 

0943346227

 

Công đoàn ngành Y tế

19    

Trần T Thu Hà

Chủ tịch

 

 

0912169779

20     

Thương Huyền

Phó Chủ tịch

 3566736

 

0971532712

0943812699

21     

Hoàng Thị Mai

Chuyên viên

 

 

0983978387

 

Công đoàn Viên chức Nghệ An

22    

Nguyễn Công Danh

Chủ tịch

3838743

3824411

0904663646

23    

Đào T Thanh Mai

Phó chủ tịch

3838743

 

0912920387

24     

Lê Ánh Hồng

Chuyên viên

 

 

0979884584

 

Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam

25

Hoàng Thị Thu Hương

Chủ tịch

3523046

 

0919742006

25       

Vương An Nguyên

CV

 

 

0912487666

26            

Trần Thị Nguyệt

Phó chủ tịch

3523046

 

0917536109

27       

Nguyễn Thị Mai Hương

Chuyên viên

 

 

0944352808

28        

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Chuyên viên

 

 

0983936234

 

 

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP