Hưởng ứng cuộc thi “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Ủy ban kiểm tra

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Chức vụ, đơn vị công tác
1 Nguyễn Đức Hùng 2/9/1971 Nam Kinh Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
2 Nguyễn Thị Hương 7/5/1977 Nữ Kinh Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
3 Nguyễn Thái Sơn 13/4/1967 Nam Kinh Chuyên viên Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
4 Hoàng Thanh Bình 18/2/1972 Nam Kinh Chuyên viên Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
5 Lê Thế An 4/1/1976 Nam Kinh Phó trưởng phòng nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh Nghệ An
6 Thái Văn Hạnh 10/10/1966 Nam Kinh Phó trưởng phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ Nghệ An

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP