hưởng ứng Tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 - công nhân nghệ an: tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng

Ủy ban kiểm tra

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Chức vụ, đơn vị công tác
1 Nguyễn Đức Hùng 2/9/1971 Nam Kinh Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
2 Nguyễn Thị Hương 7/5/1977 Nữ Kinh Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
3 Nguyễn Thái Sơn 13/4/1967 Nam Kinh Chuyên viên Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
4 Hoàng Thanh Bình 18/2/1972 Nam Kinh Chuyên viên Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
5 Lê Thế An 4/1/1976 Nam Kinh Phó trưởng phòng nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh Nghệ An
6 Thái Văn Hạnh 10/10/1966 Nam Kinh Phó trưởng phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ Nghệ An

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP