Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Các ban LĐLĐ tỉnh

                                  THƯỜNG TRỰC LĐLĐ TỈNH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Kha Văn Tám

Chủ tịch

3841961

3594697

0913054940

2 Nguyễn Chí Công Phó Chủ tịch Thường trực 3832894   0913038666

3

Nguyễn Thị Thu Nhi

Phó chủ tịch

3592371

3524215

0913054766

4

Thái Minh Sỹ

Phó Chủ tịch

 

 

0982155757

  

                                              BAN TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Phan Thị Trang

Trưởng ban

3841924

3838403

0912527696

2

Nguyễn Thái Sơn

Phó ban

3838033

3833070

0914158714

3

Hồ Thị Đông

CV

3841924

 

0902102739

 

                                                  BAN TÀI CHÍNH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Phan Văn Hồng

Trưởng ban

3849449

3641323

0912219855

2

Nguyễn Hữu Thắng

Phó ban

 

 

0980739602

3

Bùi Thị Thảo

CV

3844695

 

0966697724

4

Nguyễn Thị Thúy Vân

CV

3844695

3832639

0989342359

 

                                                 BAN VĂN PHÒNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Phan Văn Sâm

Chánh VP

3590023

 

0913047972

2

Nguyễn Duy Quang

Phó VP

3590023

 

0914207777

3

Phạm Thị Thu Ngà

CV

3844839

 

0904311789

4

Trần Thị Thanh Bình

CV

 

 

0983253775

5

Nguyễn Thị Mai

NV

 

 

0948223949

6

Phan Đình An 

NV

 

 

0989090275

 

                                             ỦY BAN KIỂM TRA

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Đức Hùng

Chủ nhiệm

3843781

 

 0916927699

2

Nguyễn Thị Hương

Phó Chủ nhiệm

3843781

3597279

0984014347

 

          BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Văn Thục

Trưởng ban

3843793

 

0972637999

2

Nguyễn Thị Hằng

Phó ban

3843793

 

0979969889

3

Hoàng Thanh Bình

CV

 

 

0942652567

4 Hoàng Diệu Hoa CV      0848301900

 

 

 

 

 

 

  

                                      BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng ban

3830084

 

0912574457

2

Nguyễn Ngọc Thanh Phó Ban     0915383632

3

Lê Phúc Lợi

CV

 

 

0978978053

4

Nguyễn Thị Thanh Vân

CV

 

 

0946038494

5

Trần Thị Vân

CV

 

 

0964672817

 

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP