Hưởng ứng cuộc thi “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Ban thường vụ

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

 

 

Đồng chí Kha Văn Tám

Chủ tịch

 

   

 

Đồng chí Nguyễn  Kỳ Sơn

Phó Chủ tịch thường trực

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi

Phó Chủ tịch

Đồng chí Nguyễn Chí Công

Phó Chủ tịch

 

 

 

Đồng chí Trương Xuân Quý

Chánh Văn phòng

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công

Đồng chí Phan Thị Trang

Trưởng Ban Tổ chức

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Phan Văn Hồng

Trưởng Ban Tài chính

Đồng chí Nguyễn Công Danh

Chủ tịch Công đoàn Viên chức

Đồng chí Đặng Văn Hải

Chủ tịch CĐ Giáo dục

 

 

 

 

Đồng chí Vương An Nguyên

Chủ tịch CĐ Khu kinh tế Đông Nam

Đồng chí Phú Văn Lĩnh

Chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT

 

 

 

 

                                                                                  

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP