tích cực thi đua chào mừng đại hội xiii công đoàn việt nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Chức vụ, đơn vị công tác
1 Kha Văn Tám 8/8/1972 Nam Thái Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
2 Nguyễn Thị Thu Nhi 4/12/1970 Nữ Kinh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
3 Nguyễn Kỳ Sơn 20/3/1962 Nam Kinh Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
4 Nguyễn Chí Công 27/01/1976 Nam Kinh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
5 Phan Văn Hồng 16/12/1964 Nam Kinh Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
6 Trương Xuân Quý 01/2/1962 Nam Kinh Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
7 Nguyễn Thị Thanh Thủy 14/11/1973 Nữ Kinh Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
8 Phan Thị Trang 10/11/1979 Nữ Kinh Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
9 Lương Thị Phương Anh 8/8/1968 Nữ Thái Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Châu
10 Phạm Đức Cường 30/10/1970 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu
11 Trần Kiên Cường 23/3/1978 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ
12 Đậu Viết Cường 19/7/1972 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Sơn
13 Trần Văn Dương 11/6/1975 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn
14 Phạm Thị Lợi 11/9/1968 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tương Dương
15 Đinh Thị Hải Lý 30/7/1970 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp
16 Phạm Đình Minh 4/3/1968 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Anh Sơn
17 Trương Đình Oanh 11/6/1963 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quế Phong
18 Trần Đình Sáu 12/11/1963 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nam Đàn
19 Phan Văn Sâm 26/3/1972 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc
20 Tô Văn Thắng 1/1/1969 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu
21 Nguyễn Hữu Thanh 1/10/1963 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò
22 Phan Thị Thanh Thủy 20/9/1980 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa
23 Hoàng Thị Thu Thủy 9/11/1975 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hưng Nguyên
24 Nguyễn Thị Hương Thủy 1/1/1977 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương
25 Nguyễn Công Danh 27/8/1970 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An
26 Nguyễn Khắc Chương 20/6/1966 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Nghệ An
27 Phạm Quốc Dương 24/8/1966 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An
28 Đặng Văn Hải 30/12/1979 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An
29 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 15/8/1977 Nữ Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An
30 Phú Văn Lĩnh 15/10/1962 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An
31 Vương An Nguyên 14/10/1974 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam
32 Nguyễn Cảnh Thịnh 6/6/1963 Nam Kinh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An
33 Hồ Thị Châu Loan 10/12/1976 Nữ Kinh Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Nghệ An
34 Hoàng Anh Tuấn 16/10/1963 Nam Kinh Trưởng phòng kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Nghệ An
35 Vương Minh Đức 9/6/1976 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An
36 Đặng Thị Hiền 25/9/1992 Nữ Kinh Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An  
37 Bùi Văn Hùng 7/12/1979 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Phú  
38 Nguyễn Đức Hùng 2/9/1971 Nam Kinh Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
39 Hoàng Thị Thu Hương 11/4/1978 Nữ Kinh Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
40 La Thị Hà 17/4/1973 Nữ Thái Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Con Cuông
41 Nguyễn Đức Hồng 24/12/1974 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành
42 Lê Đình Thọ 06/8/1981 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương
43 Thái Lê Cường 09/8/1977 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vinh
44 Nguyễn Văn Thục 26/3/1979 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Nghệ An
45 Trần Thị Bích 28/01/1971 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Hoàng Mai

 

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP