Hưởng ứng cuộc thi “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Chức vụ, đơn vị công tác
1 Kha Văn Tám 8/8/1972 Nam Thái Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
2 Nguyễn Thị Thu Nhi 4/12/1970 Nữ Kinh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
3 Nguyễn Kỳ Sơn 20/3/1962 Nam Kinh Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
4 Nguyễn Chí Công 27/01/1976 Nam Kinh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
5 Phan Văn Hồng 16/12/1964 Nam Kinh Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
6 Trương Xuân Quý 01/2/1962 Nam Kinh Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
7 Nguyễn Thị Thanh Thủy 14/11/1973 Nữ Kinh Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
8 Phan Thị Trang 10/11/1979 Nữ Kinh Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
9 Lương Thị Phương Anh 8/8/1968 Nữ Thái Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Châu
10 Phạm Đức Cường 30/10/1970 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu
11 Trần Kiên Cường 23/3/1978 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ
12 Đậu Viết Cường 19/7/1972 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Sơn
13 Trần Văn Dương 11/6/1975 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn
14 Phạm Thị Lợi 11/9/1968 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tương Dương
15 Đinh Thị Hải Lý 30/7/1970 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp
16 Phạm Đình Minh 4/3/1968 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Anh Sơn
17 Trương Đình Oanh 11/6/1963 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quế Phong
18 Trần Đình Sáu 12/11/1963 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nam Đàn
19 Phan Văn Sâm 26/3/1972 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc
20 Tô Văn Thắng 1/1/1969 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu
21 Nguyễn Hữu Thanh 1/10/1963 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò
22 Phan Thị Thanh Thủy 20/9/1980 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa
23 Hoàng Thị Thu Thủy 9/11/1975 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hưng Nguyên
24 Nguyễn Thị Hương Thủy 1/1/1977 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương
25 Nguyễn Công Danh 27/8/1970 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An
26 Nguyễn Khắc Chương 20/6/1966 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Nghệ An
27 Phạm Quốc Dương 24/8/1966 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An
28 Đặng Văn Hải 30/12/1979 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An
29 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 15/8/1977 Nữ Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An
30 Phú Văn Lĩnh 15/10/1962 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An
31 Vương An Nguyên 14/10/1974 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam
32 Nguyễn Cảnh Thịnh 6/6/1963 Nam Kinh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An
33 Hồ Thị Châu Loan 10/12/1976 Nữ Kinh Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Nghệ An
34 Hoàng Anh Tuấn 16/10/1963 Nam Kinh Trưởng phòng kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Nghệ An
35 Vương Minh Đức 9/6/1976 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An
36 Đặng Thị Hiền 25/9/1992 Nữ Kinh Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An  
37 Bùi Văn Hùng 7/12/1979 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Phú  
38 Nguyễn Đức Hùng 2/9/1971 Nam Kinh Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
39 Hoàng Thị Thu Hương 11/4/1978 Nữ Kinh Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
40 La Thị Hà 17/4/1973 Nữ Thái Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Con Cuông
41 Nguyễn Đức Hồng 24/12/1974 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành
42 Lê Đình Thọ 06/8/1981 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương
43 Thái Lê Cường 09/8/1977 Nam Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vinh
44 Nguyễn Văn Thục 26/3/1979 Nam Kinh Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Nghệ An
45 Trần Thị Bích 28/01/1971 Nữ Kinh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Hoàng Mai

 

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP