tích cực thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp

Công đoàn huyện, thành, thị

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

 

LĐLĐ huyện Anh Sơn

1         

Phạm Đình Minh

Chủ tịch

3872416

 

0917125786

2      

Phạm T. Thúy Hằng

Phó chủ tịch

3872416

 

0379386456

3                

Võ Trọng Anh

Phó chủ tịch

3872416

 

0919576245

 

LĐLĐ huyện Con Cuông

4               

Lương T. Thu Hiền

Chủ tịch

3873378

 

0985899678

5        

Lê Thanh Hiền

Phó chủ tịch

3873378

 

0988493889

6               

Lô Viết Hùng

Phó chủ tịch

 

 

0914957786

 

LĐLĐ huyện Diễn Châu

7              

Phạm Đức Cường 

Chủ tịch

3862601

 

0912669679

8                  

Vũ Duy Từ

Phó chủ tịch

3862601

 

0912669679

9          

Đào Xuân Hạ

Phó chủ tịch

3862601

 

0915099276

10         

Nguyễn Thị Liên

Chuyên viên

 

 

0985522949

 

LĐLĐ huyện Đô Lương

12    

Nguyễn Thị Hương Thủy

Chủ tịch

3871279

 

0919708977

13        

Nguyễn Tất Cường

Phó chủ tịch

3871279

 

0919404809

14             

Lê Văn Lai

Phó chủ tịch

3871279

 

0947131363

15     

Thái Thị Kim Oanh

Chuyên viên

 

3712789

0961965423

16              

Trần Thị Như Ý

Chuyên viên

 

 

0942956059

17      

Nguyễn Thị Văn

Chuyên viên

 

 

0988284129

 

LĐLĐ huyện Hưng Nguyên

18                         

Hoàng Thị Thu Thủy

Chủ tịch

3821472

 

0985837898

19           

Lưu Quang Đông

Phó chủ tịch

3821472

 

0912385893

20     

Lê Thị Lan

Phó chủ tịch

3821472

 

0916971255

21      

Hồ Thị Diện

Chuyên viên

 

 

0989272168

 

LĐLĐ huyện Kỳ Sơn

22         

Đậu Viết Cường

Chủ tịch

3876789

 

0916629963

23      

Kha Thị Hoài

Phó chủ tịch

3875305

 

0915234252

24    

Thái Đình Thanh

Chuyên viên

 

 

0919117045

 

LĐLĐ huyện Nam Đàn

25         

Trần Đình Sáu

Chủ tịch

3822459

 

0915155498

26      

Lê Thanh Hùng

Phó chủ tịch

3822459

 

0987690296

27             

Nguyễn T Thanh Hà

Phó chủ tịch

3822459

 

0969796589

28     

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

 

 

0916477518

29         

Lê hành Tâm

Chuyên viên

 

 

01644636728

 

LĐLĐ huyện Nghi Lộc    

30        

 

Chủ tịch

3861698

 

 

31       

Hoàng T Hải Thanh

Phó chủ tịch

3861698

 

0397131612

32            

Hoàng Văn Trung

Phó chủ tịch

3861698

 

0913662799

33             

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

 

 

0973194945

 

Đinh Quốc Lợi

Chuyên viên

 

 

0913173869

 

  LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn

34             

Trần Văn Dương

Chủ tịch

3904227

 

0983812675

35           

Đào Xuân Hiền

Phó chủ tịch

3904227

 

0912110279

36                

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Phó chủ tịch

 

 

0985137122

 

LĐLĐ huyện Quế Phong 

37           

Trương Đình Oanh

Chủ tịch

3885344

 

0915383295

38     

Nguyễn Thị Giang

Phó chủ tịch

3885344

 

0914897668

39      

Cù Đức Hùng

Phó chủ tịch

3885344

 

0979453664

40         

Bùi Thị Thắm

Chuyên viên

 

 

0165094891

 

LĐLĐ huyện Quỳ Châu

41         

Lương Thị Phương Anh

Chủ tịch

3884255

 

0987340386

42            

Lang Văn Chiến

Phó chủ tịch

3884255

 

0916278 929

43      

Lang Quốc Vương

Phó chủ tịch

 

 

0918000975

44          

Nguyễn Thị Lệ Anh

Chuyên viên

 

 

0918001217

 

   LĐLĐ huyện Quỳ Hợp

45       

Đinh Thị Hải Lý

Chủ tịch

3883483

3981619

0944835989

46      

Lô Văn Sơn

Phó chủ tịch

3883483

 

0917020775

47        

Lưu Thị Quyền

Phó chủ tịch

3883483

 

0915459969

 

LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu

48       

Tô Văn Thắng

Chủ tịch

 

 

0916972969

49       

Phạm Văn Tình

Phó chủ tịch

3864034

 

0975004976

50     

Vũ Thị Giang

Phó chủ tịch

3864034

 

0917410158

51    

Đậu Thị Lan Anh

Chuyên viên

 

 

0972170668

52              

Nguyễn Thị Bản

Chuyên viên

 

 

0987766155

 

LĐLĐ huyện Tân Kỳ

53       

Trần Kiên Cường

Chủ tịch

3882203

 

0918538178

54         

Trần Anh Tuấn

Phó chủ tịch

3882203

 

0918025187

55     

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó chủ tịch

 

 

0943113299

56     

Nguyễn Thị Trà Giang

Chuyên viên

 

 

0966052328

 

LĐLĐ huyện Thanh Chương

57      

Nguyễn Hoàng Vinh

Phó chủ tịch

3823491

 

0983100508

58            

Dương Lê Tiến

Chuyên viên

3823491

 

0977679404

59           

Lê Thị Huyền

Chuyên viên

 

 

0989028911

60       

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

 

 

01269559666

 

LĐLĐ thành phố Vinh  

61          

Thái Lê Cường

Chủ tịch

3844664

 

 

62          

Nguyễn Xuân Thắng

Phó chủ tịch

3844664

 

0983031556

63           

Đặng Hoài Nam

Chuyên viên

 

 

0914407583

64                

Trần Lệ Thi

Phó chủ tịch

3844664

 

0912822456

65                  

Nguyễn Như Hiển

Chuyên viên

 

 

0989863223

 

Trần T. Hoàng Cầm 

Chuyên viên

 

 

0918016519

66         

Phan Thị Mỹ Lệ

Chuyên viên

 

 

0936064558

 

LĐLĐ huyện Tương Dương

67         

Phạm Thị Lợi

Chủ tịch

3874335

3874355

0989375999

68         

Đặng Thị Ngọc

Phó chủ tịch

3874335

 

0919604467

69             

Nguyễn Thị Nam

Phó chủ tịch

 

 

0919605601

70        

Nguyễn Trung Hiếu

Chuyên viên

 

 

0919548508

 

LĐLĐ thị xã Cửa Lò

71             

Nguyễn Hữu Thanh

Chủ tịch

3955593

 

0915832295

72            

Phan Văn Nam

Phó chủ tịch

3955593

 

0983981812

73             

Lê Xuân Trình

Phó chủ tịch

 

 

0984984844

74              

Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên

 

 

0987997968

 

LĐLĐ thị xã Thái Hòa      

75              

Nguyễn Thị Thương

Chủ tịch

3881848

 

0916576366

76         

Dương Anh Tuấn

Phó chủ tịch 

3881848

 

0912472879

77            

Trần T Thùy Linh

Phó chủ tịch 

3881848

 

0983468182

78            

Hoàng Thị Oanh

Chuyên viên

 

 

0918002733

 

LĐLĐ thị xã Hoàng Mai

80            

Phan Thị Hòe

Phó chủ tịch

 

 

0974735569

81                  

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

 

 

0915032135

LĐLĐ huyện Yên Thành         

82            

Nguyễn Đức Hồng

Phó chủ tịch

3863373

 

0918533626

83         

Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó chủ tịch 

3863373

 

0947547666

84           

Nguyễn Văn An

Chuyên viên

 

 

0978665012

85             

Trương T.Tuyết Mai

Chuyên viên

 

 

0917886128

 

 

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP