Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Công đoàn huyện, thành, thị

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

 

LĐLĐ huyện Anh Sơn

1         

Phạm Đình Minh

Chủ tịch

3872416

 

0917125786

2      

Phạm T. Thúy Hằng

Phó chủ tịch

3872416

 

0379386456

3                

Võ Trọng Anh

Phó chủ tịch

3872416

 

0919576245

 

LĐLĐ huyện Con Cuông

4               

La Thị Hà

Chủ tịch

3873378

 

0911358228

5        

Lê Thanh Hiền

Phó chủ tịch

3873378

 

0988493889

6               

Lô Viết Hùng

Phó chủ tịch

 

 

0914957786

 

LĐLĐ huyện Diễn Châu

7              

Hà Huy Đồng

Chủ tịch

3862601

 

0912057501

8                  

Vũ Duy Từ

Phó chủ tịch

3862601

 

0912669679

9          

Nguyễn Thị Hà Lê

Chuyên viên

     

10         

Nguyễn Thị Liên

Chuyên viên

 

 

0985522949

 

LĐLĐ huyện Đô Lương

12    

Nguyễn Thị Hương Thủy

Chủ tịch

3871279

 

0919708977

13        

Lê Văn Lai

Phó chủ tịch

3871279

 

0947131363

14             

Nguyễn Tất Cường

Chuyên viên

 

 

0919404809

15     

Thái Thị Kim Oanh

Chuyên viên

 

3712789

0961965423

16            

  Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

 

 

01269559666

17      

 

 

 

 

 

 

LĐLĐ huyện Hưng Nguyên

18                         

Hoàng Thị Thu Thủy

Chủ tịch

3821472

 

0985837898

19

Lê Thị Lan

Phó chủ tịch

3821472

 

0916971255

20

Hồ Thị Diện

Chuyên viên

 

 

0989272168

 

LĐLĐ huyện Kỳ Sơn

21

Kha Thị Hoài

Chủ tịch

3876789

 

0915234252

22

Thái Đình Thanh

Phó chủ tịch

3875305

 

0919117045

23

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

 

 

 

 

LĐLĐ huyện Nam Đàn

24     

Nguyễn Trọng Cương

Chủ tịch

3822459

 

0913046425

25

         

26        

         

27

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

 

 

0916477518

28

Lê hành Tâm

Chuyên viên

 

 

01644636728

 

LĐLĐ huyện Nghi Lộc    

29   

Hoàng Văn Trung

Phó chủ tịch

3861698

 

0913662799

30

Hoàng T Hải Thanh

Phó chủ tịch

3861698

 

0397131612

31

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

 

 

0973194945

 32

Đinh Quốc Lợi

Chuyên viên

 

 

0913173869

 

  LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn

33

Trần Văn Dương

Chủ tịch

3904227

 

0983812675

34

Đào Xuân Hiền

Phó chủ tịch

3904227

 

0912110279

35   

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Phó chủ tịch

 

 

0985137122

 

Trà Giang

Chuyên Viên

 

 

 

 

LĐLĐ huyện Quế Phong 

36

Võ Sỹ Doan

Chủ tịch

3885344

 

 

37

         

38

Cù Đức Hùng

Phó chủ tịch

3885344

 

0979453664

39

         

 

LĐLĐ huyện Quỳ Châu

41         

Lữ Văn Hóa 

Chủ tịch

3884255

 

386949993

42            

Lang Văn Chiến

Phó chủ tịch

3884255

 

0916278 929

43      

Lang Quốc Vương

Phó chủ tịch

 

 

0918000975

44          

Nguyễn Thị Lệ Anh

Chuyên viên

 

 

0918001217

 

   LĐLĐ huyện Quỳ Hợp

45     

  Lê Văn Thanh

Chủ tịch

3883483

3981619

0917 618 986

0977473058

47        

Lưu Thị Quyền

Phó chủ tịch

3883483

 

0915459969

 

LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu

48       

Nguyễn Hữu Bộ 

Chủ tịch

 

 

0822773666

49       

Phạm Văn Tình

Phó chủ tịch

3864034

 

0975004976

50     

Vũ Thị Giang

Phó chủ tịch

3864034

 

0917410158

51    

Đậu Thị Lan Anh

Chuyên viên

 

 

0972170668

52              

Nguyễn Thị Bản

Chuyên viên

 

 

0987766155

 

LĐLĐ huyện Tân Kỳ

53       

Trần Kiên Cường

Chủ tịch

3882203

 

0918538178

54         

Trần Anh Tuấn

Phó chủ tịch

3882203

 

0918025187

55     

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó chủ tịch

 

 

0943113299

56     

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

 

 

 

 

LĐLĐ huyện Thanh Chương

 

Lê Thiết Hùng

Chủ tịch

 

 

0961050568

57      

         

58            

Dương Lê Tiến

Chuyên viên

3823491

 

0977679404

59           

Lê Thị Huyền

Chuyên viên

 

 

0989028911

     

 

 

 

 

LĐLĐ thành phố Vinh  

61          

Thái Lê Cường

Chủ tịch

3844664

 

0915617761 

62          

Trần Thị Lệ Thi

Phó chủ tịch

3844664

 

0912822456

63           

Đặng Hoài Nam

Chuyên viên

 

 

0966664667

65                  

Nguyễn Như Hiển

Chuyên viên

 

 

0989863223

 

Trần T. Hoàng Cầm 

Chuyên viên

 

 

0919262353

66         

Phan Thị Mỹ Lệ

Chuyên viên

 

 

0915480185

 

LĐLĐ huyện Tương Dương

67         

Lô Thị Kim Oanh

Chủ tịch

3874335

3874355

0919548582

68         

         

69             

Nguyễn Thị Nam

Phó chủ tịch

 

 

0919605601

70        

Nguyễn Trung Hiếu

Chuyên viên

 

 

0919548508

 

LĐLĐ thị xã Cửa Lò

71             

Phùng Thị Hạnh

Chủ tịch

3955593

 

0986939989

73             

Lê Xuân Trình

Phó chủ tịch

 

 

0984984844

74              

Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên

 

 

0987997968

 

Bùi Thị Thắm

Chuyên viên

 

 

 

 

LĐLĐ thị xã Thái Hòa      

75              

Phan Thị Thanh Thuỷ

Chủ tịch

3881848

 

0915267367

76         

Dương Anh Tuấn

Phó chủ tịch 

3881848

 

0912472879

77            

Trần T Thùy Linh

Phó chủ tịch 

3881848

 

0983468182

78            

Hoàng Thị Oanh

Chuyên viên

 

 

0918002733

 

LĐLĐ thị xã Hoàng Mai

 

Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch

 

 

 0988887969

80            

         

81                  

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

 

 

0915032135

LĐLĐ huyện Yên Thành         

82            

Nguyễn Đức Hồng

Phó chủ tịch

3863373

 

0918533626

83         

Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó chủ tịch 

3863373

 

0947547666

84           

Nguyễn Văn An

Chuyên viên

 

 

0978665012

85             

Phạm Thị Hậu

Chuyên viên

 

 

 

 

 

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP