tích cực thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023

16:49 30/01/2023

Công tác Nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn. Năm 2022, hoạt động nữ công của các cấp công đoàn trong tỉnh đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CCVCLĐ. Phát huy những kết quả đạt được năm 2022, công tác nữ công năm 2023 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, dành kết quả chào mừng Đại hội công đoàn các cấp.

 

Năm 2023, là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn chú trọng đẩy mạnh hoạt động của ban nữ công quần chúng CĐCS để ban nữ công phát huy tốt vai trò của mình, trở thành địa chỉ tin cậy cho nữ CCVCLĐ, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

 

Biểu dương nữ công chức viên chức người lao động ngành y tế tham gia phòng chống dịch

 

Liên đoàn Lao động tỉnh xác định một số chỉ tiêu cơ bản trong năm 2023 như sau: Phấn đấu cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp đạt 30% trở lên, LĐLĐ tỉnh và các công đoàn huyện, thành, thị, CĐ ngành có cán bộ chủ chốt công đoàn là nữ; 100% các công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức tập huấn, truyền thông về công tác bình đẳng giới, công tác dân số, gia đình, trẻ em; phấn đấu 100% các LĐLĐ huyện, thành, thị, Công đoàn ngành tổ chức kiểm tra, giám sát chế độ chính sách lao động nữ; mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền về chính sách lao động nữ, bình đẳng giới, dân số và phát triển, gia đình, trẻ em và 1 hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, lao động nữ; phấn đấu 90% Ban nữ công quần chúng công đoàn các cấp sử dụng công nghệ thông tin kết nối với lao động nữ và công đoàn cấp dưới thông qua các nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo...).

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Một là, tăng cường công tác phối hợp và huy động các nguồn lực triển khai có hiệu quả công tác chăm lo việc làm, đời sống của nữ CCVCLĐ, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIX Công đoàn Nghệ An và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

 

Tổ chức thi duyên dáng áo dài cho công nhân lao động Công ty TNHH An Nam Matsuoka

 

Hai là, tập trung thành lập, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng đặc biệt là Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo tinh thần Văn bản số 461/LĐLĐ -TGNN ngày 11/11/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Hoàn thành các chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động tỉnh giao về thành lập Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công đáp ứng tình hình mới. Tập trung tập huấn kỹ năng mềm, hình thức làm việc theo nhóm, hướng dẫn các hoạt động cụ thể thiết thực để Ban nữ công tại các công đoàn cơ sở.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CCVCLĐ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chính sách đối với lao động nữ, trọng tâm là Bộ luật Lao động 2019, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2022 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Nghị định 105-2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non cho CNLĐ tại các Khu công nghiệp và các chính sách về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em.

Bốn là, triển khai Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Nghệ An và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công trong hệ thống nữ công toàn tỉnh.

Năm là, thúc đẩy thực hiện Kết luận số 05/KL-BCH ngày 8/9/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 1500b/KL-TLĐ ngày 08/01/2021 của Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CCVCLĐ trong tình hình mới.

 

Chương trình chia sẻ yêu thương - Cùng em đến trường giúp đỡ các cháu con công nhân lao động mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

 

Sáu là, tiếp tục thực hiện các mô hình Sức khỏe của bạn”, “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc", các diễn đàn "Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em",  diễn đàn giáo dục đời sống đạo đức gia đình.

Bảy là, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; tổ chức đối thoại về thực hiện chính sách lao động nữ và các vấn đề lao động nữ quan tâm, như: việc làm, đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, nâng lương, nâng bậc, chế độ thai sản, hỗ trợ nuôi con nhỏ. Thông qua kiểm tra, giám sát để đưa ra các giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho lao động nữ đồng thời nghiên cứu đề xuất chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CCVCLĐ và con CCVCLĐ.

Tám là, nghiên cứu đổi mới phương pháp tiếp cận với lao động nữ thông qua việc sử dụng công nghệ số, mạng xã hội nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời tăng lượng tương tác góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động nữ công.

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm trên, Thường trực LĐLĐ tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện một số hoạt động lớn với kế hoạch cụ thể nhằm thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và chăm lo tốt hơn cho nữ CCVCLĐ.

Phúc Lợi

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ đại hội công đoàn các cấp đảm bảo đúng kế hoạch
19:27 29/03/2023

Đến thời điểm này, có gần 45% công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoàn thành tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Tăng cường sự hỗ trợ của Công đoàn cấp trên trong thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể
09:01 29/03/2023

Sáng 28/3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐCT về Thỏa ước Lao động tập thể năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.


Cơ quan LĐLĐ tỉnh: Lá cờ đầu trong hoạt động công đoàn
17:22 27/03/2023

Ngày 27/3, công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và 28 đoàn viên công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.


Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông báo chí cho cán bộ công đoàn Nghệ An
14:13 25/03/2023

Nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông báo chí cho cán bộ công đoàn trong việc đổi mới công tác tuyên truyền đa phương tiện, ngày 24/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông báo chí cho 30 cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh.


LĐLĐ tỉnh chúc mừng Tỉnh đoàn nhân 92 năm thành lập đoàn TNCS HCM
10:39 24/03/2023

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), sáng ngày 24/3, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn. Cùng đi có Đại diện lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP