Hằng tháng, người lao động đi làm ngoài đóng BHXH, Bảo hiểm y tế còn phải đóng thêm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Với BHTN, người lao động đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ có cơ hội hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc.

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 cũng quy định, việc hưởng trợ cấp thất nghiệp không áp dụng với người lao động hưởng lương hưu. Do vậy, để hưởng trọn các quyền lợi về bảo hiểm, người lao động có thể nghỉ việc lấy trợ cấp thất nghiệp trước khi đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Điều kiện người lao động hưởng lương hưu là đóng đủ 20 năm BHXH, đủ tuổi nghỉ hưu. Về độ tuổi nghỉ hưu, theo quy định từ 2024, độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.

Ảnh minh họa

Theo Điều 50 Luật Việc làm, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Theo đó, những người lao động gần đến độ tuổi nghỉ hưu cần cân đối thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp để nghỉ làm trước thời điểm nghỉ hưu với thời gian tương ứng nhưng không quá 1 năm.

Cụ thể, nếu người lao động đóng BHTN 11 năm chưa hưởng thì có thể nghỉ việc trước 11 tháng. Thậm chí người có thời gian đóng BHTN hơn 12 năm cũng chỉ nên nghỉ việc trước khi nghỉ hưu 12 tháng vì mức hưởng tối đa của BHTN chỉ là 12 tháng.

Người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Sau khi hưởng đủ các tháng trợ cấp thất nghiệp thì cũng là lúc người lao động đủ điều kiện về tuổi đời nghỉ hưu. Khi đó, người lao động có thể tự chủ động đến cơ quan BHXH nơi cư trú để làm thủ tục hưởng lương hưu mà không cần làm thủ tục thông qua doanh nghiệp.

Nếu người lao động đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH (20 năm) khi kết thúc hợp đồng lao động thì vẫn có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện. Sau đó, người lao động có thể đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu.