hưởng ứng Tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 - công nhân nghệ an: tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng

Lương tối thiểu vùng thay đổi từ 1.7: Những khoản tiền nào được tăng

Bản tin chào buổi sáng 3/11/2021

Bản tin chào buổi sáng 1/11/2021

Các gia đình CCVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 cụm Đô Lương

Các gia đình CCVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 cụm Thái Hòa

Gia đình CCVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 cụm Anh Sơn

Bản tin chào buổi sáng 13/10/2021

Bản tin chào buổi sáng 12/10/2021

Bản tin chào buổi sáng 8/10/2021

Bản tin chào buổi sáng 6/10/2021

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP