hưởng ứng Tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 - công nhân nghệ an: tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2022

15:54 01/04/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã có kết luận quan trọng qua phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 03/2022 diễn ra vào ngày 25/3 vừa qua về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, công tác cải cách hành chính; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới...

 

Ngày 25/3/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Tham dự phiên họp có các thành viên UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã (trực tuyến)

.

Tại cuộc họp UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 02/2022, các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 02/2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND; các Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, công tác cải cách hành chính quý I năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận như sau:

I.   Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2022

1. Kết quả đạt được:

-    Trong quý I các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, Kế hoạch năm 2022; chủ động trong việc xây dựng kịch bản tăng trưởng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 166/QĐ- UBND ngày 18/01/2022 gồm 06 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 148 nhiệm vụ cụ thể. Thành lập 05 Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực.

-    Các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm, chăm lo đời sống, đảm bảo cho mọi người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh; triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin.

-   Kinh tế quý I đạt được những kết quả tích cực, các khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP ước đạt 6,71%, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 5,77%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 10,22% (riêng công nghiệp ước tăng 12,28%); khu vực dịch vụ ước tăng 4,44%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,92%.

+ Sản xuất nông nghiệp diện tích gieo trồng vụ xuân ước tăng 2,46% so với cùng kỳ; dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được kiểm soát. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 3 ước tăng 10,89% so với cùng kỳ; lũy kế 3 tháng đầu năm ước tăng 10,26% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Các ngành dịch vụ như thương mại, lưu trú, ăn uống, vận tải,... trên đà phục hồi; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng 20,54%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 544,8 triệu USD, tăng 28,1%; lượng khách du lịch ước tăng 2,24% so với cùng kỳ.

+ Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực: Tính đến 21/3/2022, đã cấp mới cho 30 dự án, điều chỉnh 26 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm gần 14.914 tỷ đồng; có 449 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,2% so với cùng kỳ.

+ Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 4.357 tỷ đồng, đạt 29,1% so với dự toán (trong đó thu nội địa ước 3.951 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 406 tỷ đồng).

- Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động triển khai “xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” có tính lan tỏa cao. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, kết nối giải quyết việc làm (trong quý I giải quyết việc làm mới cho 17.763 người, tăng 61,9% so với cùng kỳ). Hoàn thành công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

-Tình hình an ninh chính trị cơ bản được đảm bảo tốt. Triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự, khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành, thị năm 2022.

2.Khó khăn, hạn chế:

- Diễn biến tình hình dịch Covid-19, giá cả các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu,... tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, nhất là việc thiếu hụt người lao động tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mặc dù được tập trung chỉ đạo nhưng tiến độ triển khai trên hiện trường của một số dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu, nhất là Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022:

3.1.Các cấp, các ngành tiếp tục bám sát tình hình, thực tiễn để chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chồng dịch, từng bước “bình thường hóa” với dịch Covid-19.

- Các địa phương:

+ Căn cứ diễn biến dịch trên địa bàn để chủ động ứng phó, huy động lực lượng tham gia trạm y tế lưu động, phù hợp, đặc biệt là các tổ chức xã hội, đoàn thể, tổ Covid cộng đồng, tổ chăm sóc Covid-19... nhằm hỗ trợ chăm sóc, điều trị sức khỏe cho các đối tượng bị nhiễm Covid-19.

+ Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các biện pháp y tế, hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, đi lại của người dân đảm bảo khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Sở Y tế:

+ Tham mưu triển khai Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ.

+ Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là hướng dẫn chuyên môn liên quan đến phòng, chống dịch tại cộng đồng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trường học và công tác xét nghiệm trong tình hình mới.

+ Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xem xét cho phép các địa phương mở lại các hoạt động dịch vụ như: karaoke, quán bar, vũ trường, massage,... nếu đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.

+ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định; khẩn trương hoàn thành việc tiêm mũi bổ sung theo kế hoạch, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế; chuẩn bị tổng kết công tác tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid-19 (trong tháng 5).

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, chính xác, có chất lượng trong công tác phòng, chống dịch Covid-9 để người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đồng hành hỗ trợ cùng với chính quyền trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch.

3.2. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra.

- Các sở, ngành, địa phương:

+ Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh.

+ Các Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập tích cực triển khai chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành; tập trung rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý II năm 2022 để có các giải pháp bù đắp thiếu hụt so với kịch bản đã đề ra.

-Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 4/2022; đồng thời triển khai lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương liên quan để đảm bảo tiến độ đề ra.

+ Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo tiến độ để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

+ Chủ động tham mưu, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An.

+ Chủ trì tham mưu xây dụng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố theo từng vùng, dự kiến tổ chức tháng 6/2022 tại Nghệ An.

+ Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư chậm tiến độ; sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 về quy định, trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hướng thông thoáng, thuận lợi, đẩy mạnh phân cấp (chậm nhất vào tháng 5/2022). Quy trình giải quyết thủ tục phải có lựa chọn những dự án quan trọng và có sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh đảm bảo các quy định của pháp luật.

- Sở Nông nghiệp và PTNT:

+ Chỉ đạo sản xuất vụ xuân; xây dựng đề án sản xuất vụ hè thu, vụ mùa để chủ động triển khai ngay sau khi thu hoạch lúa vụ xuân; rà soát, điều tiết nguồn nước hợp lý đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất; phòng chống dịch bệnh (lưu ý làm việc với các bộ, ngành để sớm hỗ trợ kinh phí do thiên tai, dịch bệnh); chỉ đạo tích cực phòng chống cháy rừng, nhất là trong những tháng hè, thời tiết khô nóng.

+ Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các ngành triển khai việc hỗ trợ xi măng cho các địa phương làm đường giao thông nông thôn.

-Sở Công Thương:

+ Tập trung chỉ đạo phương án sản phẩm công nghiệp chủ lực theo kịch bản tăng trưởng để thúc đẩy ngành công nghiệp; rà soát, tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ cho các dự án công nghiệp sớm đi vào hoạt động, bổ sung năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế.

+ Theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình cung ứng, giá cả xăng dầu và một số các loại vật tư thiết yếu trên thị trường để kịp thời tham mưu, chỉ đạo xử lý trong trường hợp có biến động bất thường xảy ra.

+ Tiếp tục thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ, xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử; phối hợp với ngành nông nghiệp và các địa phương để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân.

+ Tiếp tục bám sát tiến độ trình phê duyệt quy hoạch điện VIII để có các thông tin liên quan đến việc bổ sung các dự án điện trong quy hoạch: dự án điện khí, điện tái tạo, điện mặt trời, điện gió, thủy điện...

- BQL Khu kinh tế Đông Nam:

+ Tập trung hoàn thiện Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước tại KKT Đông Nam và các KCN, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2022.

+ Tiếp tục làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án KCN Hoàng Mai II và KCN Thọ Lộc.

+ Chuẩn bị các điều kiện để triển khai khởi công dự án của nhà đầu tư Ju Teng tại KCN Hoàng Mai I.

+ Triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh mở rộng KKT Đông Nam để hình thành KKT Nghệ An.

+ Phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án KCN WHA, VSIP, Hoàng Mai I; hoàn thiện các thủ tục để triển khai đầu tư Cảng nước sâu Cửa Lò (trong tháng 4/2022).

- Sở Du lịch:

+ Tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch và đón khách du lịch trong điều kiện bình thường mới bảo đảm an toàn, hiệu quả.

+ Phối hợp các địa phương chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2022, đặc biệt là tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 vào ngày 08/4/2022; chuẩn bị chương trình giới thiệu về Du lịch Nghệ An tại Hà Nội bên lề Hội chợ VITM Hà Nội 2022.

3.3.Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc tiến độ thực hiện, nhất là công trình trọng điểm.

-Các sở, ban, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư:

+ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi tiến độ giải ngân đối với từng dự án nhằm kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn để đạt được mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022.

+ Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2022.

+ Thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch; lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu có sai phạm về chất lượng, tiến độ của dự án.

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả hoạt động của Tổ công tác về giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư công; tăng cường; kiểm tra thực tế tại công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm chậm tiến độ.

- Sở Giao thông Vận tải:

+ Tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án giao thông trọng điểm (như đường ven biển, đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2, Quốc lộ 7C nối Đô Lương - Tân Kỳ); phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc - Nam, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

+ Phối hợp các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên và thị xã Hoàng Mai chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam trong tháng 3/2022.

+ Phối hợp với các ngành báo cáo về việc bàn giao mặt bằng của Cảng hàng không Vinh để tiến tới mở rộng theo kế hoạch đã đề ra.

+ Tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính; trước mắt khẩn trương tham mưu văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.

3.4. Về công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước.

- Sở Tài chính:

+ Phối hợp ngành Thuế, Hải quan rà soát các khoản thu, những khoản hụt thu, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tiến độ, mục tiêu thu ngân sách năm 2022.

+ Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; kiên quyết rà soát cắt giảm những nhiệm vụ chi ngân sách chưa thực sự cần thiết; ưu tiên chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch và khắc phục các hậu quả của thiên tai, dịch bệnh.

- Cục Thuế hướng dẫn các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tích cực triển khai chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử để thống nhất sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn tỉnh từ 01/7/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

3.5. Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội.

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Triển khai kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục; phối hợp với ngành Y tế bám sát tình hình dịch bệnh để chủ động mở cửa trường học đảm bảo an toàn, linh hoạt, hiệu quả và thống nhất theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình năm học 2021-2022; đặc biệt là tổ chức tốt các kỳ thi trên địa bàn tỉnh, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Sở Văn hóa và Thể thao:

+ Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như: dịp 30/4, 01/5; Lễ hội Làng Sen toàn quốc; kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Phối hợp với nhà đầu tư dự án Khu du lịch văn hóa tại Nam Đàn; xem xét, thực hiện khởi công trong dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các huyện, thành phố, thị xã; tiến tới tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Tập trung nắm bắt tình hình cung cầu lao động, việc làm, nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn; nhất là các doanh nghiệp mới triển khai các dự án để hỗ trợ việc kết nối lao động, sớm khôi phục thị trường lao động một cách có hiệu quả.

+ Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động trên địa bàn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

+ Xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng theo quy định.

3.6 Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác quản lý nhà nước.

-Các cấp, các ngành, địa phương:

+ Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm chủ đề cải cách hành chính năm 2022 “tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước”; đảm bảo công khai, minh bạch các dịch vụ công, các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Rà soát chặt chẽ các thủ tục, quy trình xử lý công việc, đánh giá cán bộ nhằm chấn chỉnh đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; kịp thời xử lý tình trạng lợi dụng quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ để trục lợi.

+ Rà soát các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm theo chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chủ động chuẩn bị các nội dung theo phân công, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

-  Sở Nội vụ:

+ Tiếp tục tham mưu triển khai xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh theo kế hoạch.

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (theo tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước).

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ Phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai vận hành tốt, bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An.

+ Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1617/UBND- CN ngày 14/3/2022 về tăng cường nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tham mưu giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh; nếu phát hiện trường hợp các cơ quan tham mưu không đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên, dự thảo văn bản tham mưu trình lãnh đạo UBND tỉnh phê bình, khiển trách và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Hàng tháng tổng hợp, báo cáo tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh; yêu cầu thực hiện bắt đầu từ tháng 4/2022.

-    Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh trong tháng 4/2022.

3.7. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; triển khai các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch.

-    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu tổ chức tốt Hội nghị phục vụ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất nội dung diễn tập; Hội nghị Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh báo cáo kế hoạch diễn tập và công tác chuẩn bị với Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4.

- Công an tỉnh:

+ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn nhất là dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 01/5; kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý nhà nước và phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện bảo vệ thi công một số dự án trọng điểm tại các địa phương.

+ Tham mưu tổ chức diễn tập xử lý tình huống tụ tập đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và phòng chống cháy, nổ.

II. Các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

1. Dự thảo Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Quy chế do Cục Quản lý thị trường chuẩn bị. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục Quản lý thị trường hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành.

2. Dự thảo Đề án Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tính Nghệ An giai đoạn 2022 - 2026.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Đề án do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2022, UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã biết và triển khai thực hiện.      

Baonghean.vn

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Tổng Bí thư: Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ quyết liệt hơn, không ngừng, không nghỉ
16:45 30/06/2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, chưa bao giờ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và có hiệu quả như thời gian qua; và trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, không ngừng, không nghỉ.


Nghệ An lần đầu tiên vào tốp 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước
07:22 30/06/2022

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/6/2022, Nghệ An xếp thứ 9 trong số 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022.Toàn bộ mẫu nước máy ở Vinh đều có kết quả xét nghiệm không đạt
09:24 23/06/2022

Kết quả xét nghiệm nước sinh hoạt ở TP Vinh mới nhất cho thấy, cả 3 mẫu nước được lấy đều không đạt chất lượng.


Lần đầu tiên quy định lương tối thiểu giờ
08:30 15/06/2022

Bên cạnh lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% từ ngày 1.7, Nghị định 38 còn quy định mức lương tối thiểu giờ, điều chỉnh lại các địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP