Chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập công doàn việt nam (28/7/1029 - 28/7/2024)

Nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận, chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao

13:49 12/07/2022

Sáng ngày 12/7, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trọng thể tại thành phố Vinh. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc Kỳ họp. Công đoàn tỉnh Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn.

 

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa các vị đại biểu khách mời!

Thưa các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận, chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao ảnh 1

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVIII trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn thể các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà những lời chúc tốt đẹp nhất.

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII diễn ra sau thành công của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được ban hành. Các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra thuận lợi nhờ kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận, chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Theo chương trình đã được thông qua, Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng sau đây:

Thứ nhất: Tiến hành đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã tập trung thực hiện tốt chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phục hồi tích cực, một số ngành, lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn thời điểm trước dịch, rõ nhất là công nghiệp và dịch vụ. Các hoạt động văn hóa - xã hội được tổ chức linh hoạt, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, ở từng lĩnh vực vẫn còn bộc lộ khó khăn, tồn tại, đồng thời dự báo thách thức trong 6 tháng còn lại là rất lớn trong bối cảnh biến thể mới của Covid-19 xuất hiện, xâm nhập vào nước ta, nguy cơ tăng nhanh các ca nhiễm mới; giá nguyên, nhiên liệu, đầu vào sản xuất ở mức cao, tình hình thiên tai dự báo diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.

Nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận, chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao ảnh 3

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu, thảo luận, đánh giá sát, đúng những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, đề xuất giải pháp cụ thể, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ.

Thứ hai: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua 34 dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực: kinh tế, đầu tư, văn hoá, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là các vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống Nhân dân trong tỉnh và việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách quan trọng của từng nghị quyết; phân tích, đánh giá toàn diện tác động của chính sách, các nội dung cụ thể quy định trong nghị quyết bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực và hiệu quả cao.

Nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận, chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao ảnh 4

Các đại biểu khách mời thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh dự Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

 

Thứ ba: Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp theo quy định. Đặc biệt, Kỳ họp sẽ xem xét 2 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự án treo, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh và Báo cáo về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020.

Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp và hiệu quả các nội dung được giám sát.

Nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận, chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao ảnh 5

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Thứ tư: Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đề xuất của đại biểu, tổ đại biểu, ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh của Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan báo chí cũng như nắm bắt dư luận xã hội, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề gồm: kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội; công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Đây là hoạt động quan trọng của nghị trường nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu để trao đổi, thảo luận các nội dung được cử tri, Nhân dân quan tâm.

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Từ đầu năm 2022 đến nay, với tinh thần chủ động, đồng hành và trách nhiệm cao, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 2 kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị về một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung kỳ họp từ khá sớm, có chất lượng, đúng thẩm quyền và quy định. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra, tham gia nhiều ý kiến cụ thể, các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Để kỳ họp diễn ra bảo đảm thời gian, chất lượng, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại Tổ và Hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh mời dự Kỳ họp tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của Kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động tại nghị trường đến các cử tri và các tầng lớp Nhân dân.

Kỳ họp thứ 7 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ, Hội đồng nhân dân tỉnh xin gửi lời tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần, đồng thời đề nghị các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân có những hoạt động thiết thực, cụ thể, quan tâm, chăm lo chu đáo các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Trên tinh thần đó, Tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII.

Kính chúc quý vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn thể các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

(Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)

Thái Thanh Quý (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Theo Baonghean.vn

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Các trường ở Nghệ An đồng loạt tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025
07:45 07/05/2024

Năm nay nhiều trường trên toàn tỉnh đã đồng loạt tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Điều này sẽ giúp các thí sinh phần nào bớt áp lực trong việc tuyển sinh đầu cấp.


HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19
14:21 22/04/2024

Đây là kỳ họp chuyên đề được tổ chức với phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương HĐND tỉnh Nghệ An.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 Ngày sinh đồng chí Trần Phú
16:30 05/04/2024

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) vừa ban hành hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1.5.1904 - 1.5.2024).


Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động
14:32 20/03/2024

Ngày 19/3/2024, thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW (Chỉ thị số 31) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.


Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Các ngành, địa phương phải chủ động nắm bắt, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
10:10 13/03/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi, phản ánh những vướng mắc, khó khăn; yêu cầu các ngành, địa phương chủ động giải quyết ngay các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP