Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Nghệ An triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ĐBQH khóa XV, HĐND tỉnh khóa XVIII

14:18 27/04/2021

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An bố trí lịch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử bắt đầu từ ngày 5/5 đến hết ngày 18/5/2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc Hội; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII…
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

"6 KHÔNG" TRONG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Hội nghị đã nghe công bố danh sách 23 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 5 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh và nghe công bố Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc 26 đơn vị bầu cử, gồm 138 ứng cử viên.  biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và quý I năm 2021 của tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu cũng đã trao đổi một số nội dung về xây dựng, dự kiến chương trình hành động. Chương trình hành động cần có nội dung cụ thể, rõ ràng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của người ứng cử, cam kết việc thực hiện trách nhiệm người đại biểu trước cử tri và nhân dân.

Dự kiến chương trình hành động của người ứng cử cần ngắn gọn, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ, có chữ ký của người ứng cử gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trước ngày 30/4/2021.

Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ công bố Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện công tác vận động bầu cử. Việc tổ chức hội nghị nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông qua hội nghị tiếp xúc để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử, từ đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. 

Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. 

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và quý I năm 2021 của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt là không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân. Không được biến vận động bầu cử thành nơi để khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân của mình. Không sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An để người ứng cử vận động bầu cử. Ảnh: Thành Duy

Theo Kế hoạch số 61 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày 28/4/2021 đến ngày 22/5/2021 (cả thứ Bảy và Chủ nhật nếu cần).

Mỗi huyện, thành, thị tổ chức tối thiểu từ 2 đến 4 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội; mỗi đơn vị bầu cử tổ chức ít nhất 6 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Để công tác vận động bầu cử được thống nhất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An bố trí lịch tiếp xúc cử tri bắt đầu từ ngày 5/5 đến hết ngày 18/5/2021.

ỨNG CỬ  VIÊN CẦN ƯU TIÊN THỜI GIAN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG
VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 

Phát biểu bế mạc hội nghị, nhấn mạnh để tổ chức triển khai tốt công tác vận động bầu cử, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị, người ứng cử cần xây dựng dự kiến chương trình hành động đúng nội dung và thời lượng phù hợp với từng hình thức vận động bầu cử và từng địa phương, gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đúng thời gian quy định.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Các ứng cử viên cũng cần sắp xếp công việc chuyên môn, ưu tiên tham gia các hoạt động vận động bầu cử theo kế hoạch; chủ động liên hệ chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện nơi người ứng cử và cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An được phân công theo dõi các địa phương huyện, thành, thị. 

Các ứng cử viên cần phối hợp tốt với Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An và các cơ quan báo chí khác để thực hiện tốt công tác vận động bầu cử. 

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện chủ động phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch chủ trì tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cụ thể tại từng địa phương; thông báo cho người ứng cử trước 7 ngày về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để người ứng cử tham dự đầy đủ; có thể tổ chức lồng ghép hội nghị tiếp xúc cử tri nhưng tối đa không quá hai cấp.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bầu cử, đăng toàn bộ danh sách, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh theo từng đơn vị bầu cử; dành thời lượng hợp lý để tuyên truyền các chương trình hành động của người ứng cử, đảm bảo tất cả những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh đều được đăng tải, ghi hình, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Thành Duy (Theo baonghean.vn)

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Các trường ở Nghệ An đồng loạt tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025
07:45 07/05/2024

Năm nay nhiều trường trên toàn tỉnh đã đồng loạt tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Điều này sẽ giúp các thí sinh phần nào bớt áp lực trong việc tuyển sinh đầu cấp.


HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19
14:21 22/04/2024

Đây là kỳ họp chuyên đề được tổ chức với phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương HĐND tỉnh Nghệ An.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 Ngày sinh đồng chí Trần Phú
16:30 05/04/2024

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) vừa ban hành hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1.5.1904 - 1.5.2024).


Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động
14:32 20/03/2024

Ngày 19/3/2024, thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW (Chỉ thị số 31) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.


Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Các ngành, địa phương phải chủ động nắm bắt, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
10:10 13/03/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi, phản ánh những vướng mắc, khó khăn; yêu cầu các ngành, địa phương chủ động giải quyết ngay các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP