Chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập công đoàn việt nam (28/7/1929 - 28/7/2024)

“Thành lập Công đoàn đến đâu ký Thỏa ước lao động tập thể đến đó”

10:57 23/04/2024

Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá việc thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Công, Phó Chỉ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí Thường trực, Trưởng các ban chuyên đề, Chủ tịch LĐLĐ huyện ngành, cán bộ phụ trách TULĐTT các đơn vị.

 

Nhiều nỗ lực trong việc cải thiện chất lượng của các bản thỏa ước

Hiện nay toàn tỉnh có 559 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn (trong đó có 4 nghiệp đoàn nghề cá), có 485 doanh nghiệp có TƯLĐTT. Doanh nghiệp đã thành lập CĐCS có Thỏa ước lao động tập thể: đạt tỷ lệ 86,8%. Trong đó Doanh nghiệp nhà nước: 30/30 đơn vị, đạt 100%; Doanh nghiệp FDI: 37/44, đạt 84,1%; Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 418/485 đạt 86,2%.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong năm 2023, các cấp Công đoàn đã tổ chức ký mới 23 bản TƯLĐTT, ký sửa đổi, bổ sung 89 bản TƯLĐTT. Về thời hạn của TƯLĐTT, qua rà soát, tính đến tháng 04/2024, có 249/485 thỏa ước còn hạn (chiếm 51,3%), có 236/485 thỏa ước hết hạn (chiếm 48,7%).

Trong quá trình xây dựng TƯLĐTT, nhiều đơn vị đã thực hiện việc lấy ý kiến của người lao động và có tiến hành thương lượng giữa Ban Chấp hành Công đoàn với người sử dụng lao động. Nội dung các bản TƯLĐTT đã có nhiều nội dung cao hơn so với quy định của pháp luật, nâng cao hơn quyền lợi của người lao động như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo đảm việc làm, tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, một số chế độ đối với lao động nữ, chất lượng bữa ăn ca, tổ chức thăm quan nghỉ mát, thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ, mừng sinh nhật, thưởng năng suất, quý, tháng, tham qua nghỉ mát đối với người lao động, chế độ nâng lương, phụ cấp ăn ca, thâm niên cho người lao động.

 

Đại biểu tham dự hội nghị

 

Kết quả chấm điểm, xếp loại TƯLĐTT Loại A: 106 bản (chiếm 21,8%); Loại B: 270 bản (chiếm 55,4%); Loại C: 75 bản (chiếm 15,4%); Loại D: 36  bản (chiếm 7,4%).

Đánh giá kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể trong năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Chí Công cho biết:  Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, công đoàn ngành đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện chất lượng của các bản TULĐTT. Có nhiều cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở quan tâm, tâm huyết trong việc nâng cao chất lượng các bản TƯLĐTT.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều bản TƯLĐTT chưa đáp ứng được nguyện vọng của người lao động. Chất lượng một số bản TƯLĐTT chưa cao, chủ yếu sao chép lại các quy định trong Bộ luật Lao động; Nội dung có lợi cho người lao động về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi còn hạn chế, chủ yếu vẫn tập trung vào các nội dung liên quan đến phúc lợi cho người lao động; Đặc biệt một số bản TƯLĐTT chưa cập nhật kịp thời các quy định mới của pháp luật. Vì vậy TƯLĐTT đạt loại C, D còn chiếm tỷ lệ cao. Ngoài ra, cũng có những đơn vị huyện, ngành mới chỉ cố gắng hoàn thành về mặt số lượng, chưa đầu tư sâu về chất lượng. Một số đơn vị đến thời điểm hết hiệu lực của thỏa ước nhưng chưa kịp thời thay thế, bổ sung.

 

 Cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ

Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra chỉ tiêu: “Có ít nhất 91% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); ít nhất 40% bản TƯLĐTT đạt loại A.”

Để đạt được mục tiêu này cần tập trung thực hiện khâu đột phá “Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc” với nhiều giải pháp đồng bộ

Một là Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực xây dựng, thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Sau tập huấn theo dõi, hỗ trợ công đoàn cơ sở sửa đổi, ký lại hoặc ký mới TƯLĐTT.

Hai là Tiếp tục tăng cường đôn đốc đội ngũ chuyên gia hoạt động theo hướng tích cực bám sát cơ sở để hỗ trợ, tư vấn khi cần thiết. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần sâu sát cụ thể để giúp đỡ cơ sở hơn nữa; cần nắm vững nội dung cơ bản của Bộ Luật lao động, có kỹ năng đàm phán, thương lượng để hỗ trợ tốt cho Công đoàn cơ sở xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT.

 

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

 

Ba là Thực hiện việc rà soát các bản Thỏa ước, trước khi ký nên rà soát kỹ, không được ký kết các nội dung trái luật; các bản TƯLĐTT hết hạn phải được thương lượng ký kết lại và gửi Sở LĐTB & XH tỉnh hoặc Ban quản lý Khu kinh tế... Thực hiện giao chỉ tiêu ký mới hoặc sửa đổi TƯLĐTT cho các đơn vị.            

Bốn là  Liên đoàn Lao động các huyện, thành thị, Công đoàn ngành tiến hành tự chấm điểm, xếp loại Thỏa ước lao động tập thể của đơn vị mình đảm bảo chính xác theo quy định; gửi kịp thời bản TƯLĐTT đã được ký kết và bản tự chấm điểm xếp loại về Liên đoàn Lao động tỉnh để ban hành quyết định công nhận kết quả xếp loại thỏa ước.

Năm ;là Nắm chắc số lượng doanh nghiệp, thực trạng về số liệu TƯLĐTT thông qua biểu bảng phụ lục thống kê tổng hợp từ công đoàn cấp trên cơ sở chính xác, kịp thời.

Sáu là  Có các hình thức biểu dương, khen thưởng đối với các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thương lượng tập thể. Thường xuyên tuyên truyền các quy định của Pháp luật, các văn bản của Nhà nước của Tổng Liên đoàn trên báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bảy là Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, các Công đoàn ngành phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động. Chỉ đạo, hỗ trợ Công đoàn cơ sở trong công tác đề xuất thương lượng với người sử dụng lao động về nâng giá trị bữa ăn ca của người lao động

Ngoài những giải pháp trên các đại biểu tham dự còn trao đổi nhiều giải pháp thiết thực cụ thể, nhiều kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Đồng chí  Phạm Thanh Tùng Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương cho rằng cần nâng cao nhận thức cả người lao động và người sử dụng lao động về vai trò của TULĐTT. Quan tâm, đồng hành nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, nguyện vọng của người lao động để có hướng dẫn cụ thể.  Ngành công thương có 31/32 đơn vị ký TULĐTT, tuy nhiên số lượng TULĐTT hết hạn tại đơn vị còn nhiều. Thời gian tới sẽ rà soát, ký lại, ký mới đảm bảo quyền lợi người lao động.

 

Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh kết luận hội nghị

 

Đồng chí Lê Thiết Hùng, Chủ tịch Công đoàn Thanh Chương cho rằng cần tăng cường phối hợp với chính quyền các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra giám sát quy trình xây dựng thương lượng, thực hiện TULĐTT.

Để tránh trường hợp TULĐTT hết hạn mà cơ sở chưa cập nhật, nâng cao chất lượng TULĐTT, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam lập bảng theo dõi, chia sẻ đường link để cơ sở chủ động cập nhật, đồng thời chia sẻ những bản TULĐTT đạt chất lượng cao để các đơn vị trao đổi thảo luận học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời có đánh giá xếp loại và khen thưởng kịp thời.

Tại Diễn Châu, đồng chí Vũ Duy Từ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết:  Xác  định TULĐTT là “luật con”  là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp thực hiện. LĐLĐ huyện đã xây dựng triển khai chuyên đề giám sát thực hiện TULĐTT, chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi đôn đốc, kịp thời yêu cầu đơn vị ký lại khi hết hạn. Đặc biệt chỉ đạo cơ sở đưa văn hóa người Việt Nam để thương lượng với chủ doanh nghiệp trong TULĐTT như hiếu hỉ, nghỉ lễ tết...., Ngoài ra tỉnh cần lập thư viện TULĐTT để học tập, chia sẻ, để có sự đánh giá rút kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Đối với cán bộ công đoàn cần đồng hành với cơ sở, thực hiện “3 gặp, 4 biết", là gặp lãnh đạo doanh nghiệp, gặp công đoàn, gặp công nhân lao động, biết doanh nghiệp, biết thực tế, biết tâm tư nguyện vọng của người lao động, biết cách làm của họ để trao đổi, hướng dẫn. Đồng chí Nguyễn Tất Cường, LĐLĐ huyện Đô Lương nhấn mạnh. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh cần ban hành quyết đinh xếp loại TULĐTT để huyện, ngành có cơ sở khen thưởng động viên.

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Chí Công khẳng định: Thành lập công đoàn đến đâu cần thương lượng TULĐTT đến đó. Vì lúc đầu tiếp cận với doanh nghiệp thuận lợi dễ dàng hơn. Đây cũng là khâu đột phá mà Đại hội công đoàn  Nghệ An lần thứ XIX đã xác định, có vai trò quan trọng, các đơn vị cần chủ động triển khai ký kết TULĐTT tại đơn vị mình. Đồng thời các đơn vị cần bám sát chỉ tiêu để thực hiện. Đối với các đơn vị có nhiều TULĐTT đã hết hạn cần quyết tâm ký mới ký lại. Cần phối hợp với các cấp, ngành để triển khai thực hiện, Kịp thời sơ kết tổng kết khen thưởng…

 

Các công đoàn huyện, ngành ký cam kết triển khai thực hiện thoả ước lao động tập thể

 

Với nhiều giải pháp đồng bộ, nhiều kinh nghiệp thực tiễn được chia sẻ, công tác thương lượng, xây dựng, ký kết thực hiện TULĐ tập thể thời gian tới chắc chắc sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần điều hòa lợi ích hai bên, ngăn ngừa hạn chế xung đột trong quan hệ lao động, là cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi người lao động.

Trần Vân - Diệu Hoa

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

LĐLĐ tỉnh: Tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập Công đoàn
10:55 19/07/2024

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 19/7, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp  với Công ty cổ phần TTH Group tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024) và ký kết Chương trình Phúc lợi đoàn viên.


Biểu dương 95 gương mặt tiêu biểu đến từ 95 công đoàn cơ sở tỉnh Nghệ An
13:46 13/07/2024

Ngày 13/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ Biểu dương 95 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2024. Lễ biểu dương diễn ra ấn tượng, trang trọng ý nghĩa tại Thành phố Hải Phòng, nơi tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch đầu tiên tổ chức Công hội đỏ, tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Đoàn đại biểu cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu Nghệ An dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
12:44 13/07/2024

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam, Chương trình biểu dương 95 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024 tiếp tục hành trình đến dâng hương, dâng hoa báo công tại khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Hải Phòng.Đoàn Đại biểu làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
10:17 12/07/2024

Sáng 12/7, Đoàn Đại biểu Cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP