hưởng ứng Tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 - công nhân nghệ an: tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng

Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

15:57 28/04/2022

Ngày 19/4/2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đã ký ban hành Thông tri số 04-TT/TU về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An  lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Theo đó, thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2023; cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/7/2023; Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 hoàn thành trước ngày 31/10/2023.

Toàn văn Thông tri như sau

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, phong trào công nhân và hoạt động của công đoàn toàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động vào tổ chức công đoàn ; tích cực tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục, phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động sáng tạo…, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Tuy nhiên hoạt động công đoàn trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nhất là cơ sở ngoài quốc doanh còn thấp; nội dung phương pháp hoạt động công đoàn nhất là công đoàn cơ sở còn chậm đổi mới, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; Dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến việc làm, thu nhập, tâm tư, tình cảm của người lao động và hoạt động công đoàn.

Thời gian tới tình hình trong nước và thế giới được dự báo tiếp tục có những biến động phức tạp khó lường. bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tích cực còn có không ít khó khăn thách thức làm ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của đoàn viên, người lao động. Việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn có ý nghĩa của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn

Để tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1.Quán triệt, triển khai, thực hiện  tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện có hiệu quả  quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước  về vai trò giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay

2. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp lãnh đạo ban chấp hành công đoàn cùng cấp chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công đại hội, trong đó cần bảo đảm các nội dung:

Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp.

Lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự ban chấp hành công đoàn khoá mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ công đoàn các cấp, cán bộ công đoàn chuyên trách không đủ thời gian tái cử.

3. Đảng đoàn Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với ban thường vụ các huyện uỷ, thành thị uỷ, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, các sở có công đoàn ngành, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, phù hợp với tình hình đơn vị, ngành địa phương và diễn biến dịch COVID-19; xấy dựng kế hoach tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thời gian tiến hành đại hội: Cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31-5-2023;9nhuwngx công đoàn cấp trên trực tiếp có từ 200 công đoàn cơ sở trở lên cho phép tổ chức Đại hội sớm hơn bắt đầu từ tháng 12/2022);  cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 31-7-2023; Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An  lần thứ XIX hoàn thành trước ngày 31-10-2023.

Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các công trình sản phẩm chào mừng đại hội, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến  trong công nhân, viên chức, lao động

4.  Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn; phối hợp, hỗ trợ kinh phí để các cấp công đoàn tổ chức đại hội

5. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội.

6. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp bảo đảm đúng quy định

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trước, trong sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. phối hợp tuyên truyền biểu dương các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động

8. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, xử lý thông tin khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp

9. Ban Dân vận tỉnh ủy thường xuyên nắm bắt tình hình Đại hội công đoàn các cấp chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan hướng dẫn, thẩm định nội dung công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, phối hợp các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc việc thực hiện thông tri này và báo cáo ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông tri này phổ biến đến chi bộ./.

BBT

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Nhiều hoạt động sôi nổi tổ chức nhân ngày gia đình Việt Nam
15:30 27/06/2022

Sau 21 năm được ghi nhận, ngày Gia đình Việt Nam (28/6) đã trở thành ngày truyền thống, thắp lên tinh thần hướng về gia đình, nơi tình yêu thương và chia sẻ được tôn vinh, nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ.


LĐLĐ tỉnh: Tăng cường khảo sát nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP
10:39 27/06/2022

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Để nắm bắt kịp thời việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể và ngừng việc xảy ra, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành văn bản số 264/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ về việc báo cáo tình hình triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP.


LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn
09:29 27/06/2022

Trong 3 ngày 27-29/6, tại thị xã Cửa Lò, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản và phần mềm kế toán công đoàn.


Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong phòng ngừa, hạn chế đình công trái pháp luật
11:05 24/06/2022

Ngày 24/6, Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch dẫn đầu đã đến làm việc tại LĐLĐ tỉnh Đồng Nai. Với nội dung tập trung tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về phòng ngừa, hạn chế đình công trái pháp luật.


LĐLĐ tỉnh Nghệ An và LĐLĐ Thành phố Hồ chí Minh: Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn
11:08 23/06/2022

Thời gian qua, LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh và LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã có sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực. Những kết quả hợp tác đạt được đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP