tích cực thi đua chào mừng đại hội xiii công đoàn việt nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Tiếp tục phát huy vai trò đại đoàn kết trong sự nghiệp phát triển tỉnh Nghệ An

13:50 30/11/2022

Sáng 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tiếp tục phát huy vai trò đại đoàn kết trong sự nghiệp phát triển tỉnh Nghệ An ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
 

 

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sở, ngành.

NGUỒN NỘI LỰC QUAN TRỌNG CỦA TỈNH

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết số 23). Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 23, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và đạt được những kết quả khá toàn diện.

 

Tiếp tục phát huy vai trò đại đoàn kết trong sự nghiệp phát triển tỉnh Nghệ An ảnh 2

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày Tờ trình ban hành Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23. Ảnh: Thành Duy

 

 

Theo đó, nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các tầng lớp thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo, cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài được nâng lên; có những đóng góp thiết thực, cụ thể, xứng đáng; thể hiện rõ vai trò là một trong những chủ thể của quá trình xây dựng, phát triển quê hương Nghệ An.

Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ trong xây dựng, thực hiện và thụ hưởng các chính sách xây dựng, phát triển của tỉnh. Mối quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân được củng cố. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và củng cố vững chắc, trở thành nguồn nội lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

 

Tiếp tục phát huy vai trò đại đoàn kết trong sự nghiệp phát triển tỉnh Nghệ An ảnh 3

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu góp ý về tổng kết Nghị quyết số 23. Ảnh: Thành Duy

 

 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực khắc phục tình trạng hành chính hóa, chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động; đồng thời phát huy tốt vai trò nòng cốt tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân, khơi dậy động lực tích cực trong nhân dân.

Giai cấp công nhân có sự phát triển mạnh về số lượng với khoảng 183.971 người, trong đó 92% là đoàn viên công đoàn. Toàn tỉnh có trên 500.000 hội viên nông dân, tỷ lệ tập hợp đạt 85%; có đội ngũ trí thức 65.102 người; khoảng 1 triệu thanh thiếu nhi, chiếm gần 31% dân số, 47% lực lượng lao động của tỉnh; 429.337 người cao tuổi, chiếm khoảng 12,6% dân số; 478.932 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, tỷ lệ tập hợp hơn 72,6%; 173.690 hội viên cựu chiến binh, tỷ lệ tập hợp hơn 98%; 10.000 doanh nhân; 491.261 đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 14,6% dân số toàn tỉnh; 446.000 tín đồ các tôn giáo khác nhau, chiếm hơn 13% dân số toàn tỉnh; khoảng 100.000 người sống và làm việc trên 110 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng bám sát và tham gia có chiều sâu vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 

Tiếp tục phát huy vai trò đại đoàn kết trong sự nghiệp phát triển tỉnh Nghệ An ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh góp ý về tổng kết Nghị quyết số 23. Ảnh: Thành Duy

 

 

Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã góp phần thu hút, tập hợp, động viên, khích lệ sự tham gia, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vai trò liên minh chính trị và tập hợp, vận động nhân dân của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc ngày càng mang tính tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với những kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung trong thời gian tới.

 
Tiếp tục phát huy vai trò đại đoàn kết trong sự nghiệp phát triển tỉnh Nghệ An ảnh 5
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu góp ý về tổng kết Nghị quyết số 23. Ảnh: Thành Duy
 

 

Góp ý vào giải pháp của dự thảo báo cáo, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhất là về thái độ, đạo đức công vụ, trách nhiệm, ứng xử trong giải quyết công việc của người dân; đồng thời Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cần tập trung đẩy mạnh hơn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở khu vực doanh nghiệp. Các sở, ngành liên quan cần tăng cường nghiên cứu, tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong việc quản lý đất đai, quy hoạch treo; tăng cường đối thoại thoại với nhân dân;…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình cho biết: Hiện nay, mô hình tổ tự quản ở khu dân cư tương đối toàn diện, ngoài an ninh trật tự còn thực hiện các cuộc vận động như: Xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới. Nhiều địa phương khẳng định vai trò của tổ tự quản rất hiệu quả, là “cánh tay kéo dài” của chi ủy, ban cán sự và ban công tác Mặt trận các thôn, xóm. Qua kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tỉnh xem xét có chỉ đạo tổng thể và nhân rộng mô hình tổ tự quản trên địa bàn.

 

Tiếp tục phát huy vai trò đại đoàn kết trong sự nghiệp phát triển tỉnh Nghệ An ảnh 6

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu làm rõ một số nội dung. Ảnh: Thành Duy

 

 

Về hoạt động của tổ tự quản, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết thêm, tỉnh đã có kế hoạch và hiện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang xây dựng Đề án về nội dung này trên toàn quốc. Với trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ triển khai theo Đề án của Trung ương sau khi được ban hành.

TRIỂN KHAI BÀI BẢN, MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nội hàm gắn liền với quá trình đổi mới của đất nước. Theo đó, kết quả cho thấy, sự nghiệp đổi mới đất nước của Đảng được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, thống nhất; làm thay đổi cục diện, hình ảnh, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

 

Tiếp tục phát huy vai trò đại đoàn kết trong sự nghiệp phát triển tỉnh Nghệ An ảnh 7

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận về tổng kết Nghị quyết số 23. Ảnh: Thành Duy

 

 

Qua tổng kết Nghị quyết số 23, Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá rất cao vai trò của Mặt trận trong việc chủ động tập hợp, tạo được sự đồng thuận của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng; đồng thời thể hiện vai trò trung tâm, phát động các phong trào thi đua; tạo sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhân dân.

Về tổng thể, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng đánh giá, việc triển khai Nghị quyết số 23 đã thực hiện bài bản, phát huy được khối đại đoàn kết các tầng lớp, giai tầng trong xã hội, phục vụ hiệu quả cho quá trình phát triển của tỉnh.

 

Tiếp tục phát huy vai trò đại đoàn kết trong sự nghiệp phát triển tỉnh Nghệ An ảnh 8

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến về xây dựng Đề án tăng cường phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

 

 

Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, thống nhất gắn với các chương trình, cuộc vận động như: xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo… được triển khai bài bản, huy động nhiều lực lượng, nguồn lực vào cuộc, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, bộ mặt tỉnh Nghệ An thay đổi hoàn toàn.

 

Tiếp tục phát huy vai trò đại đoàn kết trong sự nghiệp phát triển tỉnh Nghệ An ảnh 9

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến về xây dựng Đề án tăng cường phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

 
 

Cũng trong phiên làm việc sáng 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023 và Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và giao biên chế năm 2023 của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An; bàn về việc xây dựng Đề án tăng cường phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An;...

Thành Duy - Nguồn Baonghean.vn

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Quốc hội thông qua Luật Nhà ở, Tổng liên đoàn Lao động đầu tư nhà ở xã hội
15:55 27/11/2023

Ngày 27-11, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi với 423/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 13 chương và 198 điều.


Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
15:25 16/09/2023

Sáng nay (16/9), tại tỉnh Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ Tổng Liên đoàn Lao động là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân
14:17 30/08/2023

Tham gia ý kiến thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan điểm ủng hộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân.


Mức đóng BHYT mới của học sinh, sinh viên
08:51 15/08/2023

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh, sinh viên cũng được điều chỉnh.


Thường trực Tỉnh uỷ gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền xã, phường, thị trấn
10:50 04/08/2023

Sáng 4/8, hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với hơn 1000 người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP