Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Công đoàn Nghệ An chăm lo, nâng cao đời sống người lao động

20:32 14/05/2023

Thực hiện Di chúc của Người,  tổ chức Công đoàn Nghệ An, qua 18 kỳ đại hội đã cụ thể hóa vào chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp theo từng giai đoạn lịch sử để thực hiện tốt nhất việc chăm lo, nâng cao đời sống cho người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghe An đã phát động các phong trào thi đua, Tổ chức các hoạt động thiết thực ý nghĩa, hướng về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu; huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của Công nhân viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn toàn tỉnh.

 

Trước lúc đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hệ thống những quan điểm toàn diện, nhất quán và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong hệ thống những quan điểm đó, nổi bật lên tư tưởng Hồ Chí Minh Nói về Nhân dân lao động, Người cho rằng, Nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Người nhấn mạnh: “Chính sách của Ðảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của Nhân dân... Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Chăm lo đời sống Nhân dân, theo Hồ Chí Minh, chính là làm cho Nhân dân được thực hiện nghĩa vụ và thụ hưởng quyền lợi trong một xã hội tiến bộ và công bằng, với hành lang pháp lý đầy đủ và ngày càng hoàn thiện, để Nhân dân thật sự là người chủ trong xã hội mới và ngày càng được thụ hưởng đầy đủ về vật chất và tinh thần.

Việc chăm lo đời sống, hạnh phúc của Nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng của đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Rất ngắn gọn và giản dị, Hồ Chí Minh khẳng định mục đích của chủ nghĩa xã hội nói một cách đơn giản và dễ hiểu là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, trước hết là Nhân dân lao động.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh tư Liệu)

Quan điểm Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân đã được Đảng và Nhà nước vận dụng, cụ thể hóa trong Cương lĩnh chính trị của Đảng; thể hiện trong từng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội của đất nước, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xác định vai trò tiên phong và những đóng góp của đội ngũ công nhân lao động, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành từ trung ương tới địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chăm lo cho đội ngũ công nhân lao động. Trong đó có Nghị quyết 20-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Nghị quyết số 18- NQ/TU của Tỉnh ủy Nghệ An “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

Trong những năm qua, hoạt động chăm lo lợi ích cho Đoàn viên và người lao động từ những việc làm thiết thực là phương châm của Liên đoàn Lao động tỉnh và luôn được các cấp công đoàn thực hiện. Nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn luôn chú trọng phát huy vai trò đại diện: thường xuyên tìm hiểu tập hợp và phản ánh các kiến nghị có liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ, đề nghị các chính quyền có văn bản chỉ đạo người sử dụng lao động thực hiện đúng các chính sách đối vói người lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho CNLĐ ở các doanh nghiệp để nâng cao nhận thức và thực thi trong cuộc sống.

Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động thông qua việc nâng cao chất lượng thương lượng thỏa ước lao động tập thể; thương lượng để người sử dụng lao động cam kết các điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Phối hợp tốt vói các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thưc hiện chủ trương nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước, nhất là việc thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ tiền lương, công tác an toàn thực phẩm. Tiến hành giám sát chất lượng bữa ăn ca cho người lao động trong các doanh nghiệp...

Tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với đời sống của người lao động như: Chương trình “Tết Sum vy” được triển khai từ năm 2015 nhằm tạo điều kiện để người lao động được sum họp gia đình, quan tâm những  người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, góp phần đảm bảo cho CNLĐ đều được chăm lo trong dịp Tết.

 

Các cấp công đoàn tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

 

Bên cạnh đó việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viển và người lao động của tổ chức Công đoàn còn được thể hiện qua việc thự hiện có hiệu quả “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”. Đây là chương trình mới được triển khai từ năm 2017 với nhiều các thỏa thuận giữa Tổng Liên đoàn với các đối tác nhưng đã đem lại hiệu quả tốt. Chương trình đã mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người Lao động là đoàn viên công đoàn, tạo sự khác biệt rõ nét so vói người lao động chưa là đoàn viên Công đoàn

Việc đảm bảo điều kiện môi trường làm việc tốt sẽ giúp người lao động làm việc thuận lợi hơn. Công tác an toàn vệ sinh lao động, xây dưng môi trường làm việc đảm bảo điều kiện làm việc được các cấp Công đoàn phối hợp vói người sử dụng lao động quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn, phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp-ATVSLĐ” được phát động hằng năm và khen thưởng  biểu dương kịp thời những đơn vị làm tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người  lao động thông qua tham mưu, giám sát việc khám sức khỏe định kỳ, tổ chức khám chăm sóc sức khỏe sinh sản, cấp thuốc miễn phí cho nữ Công nhân lao động khu công nghiệp, các doanh nghiệp sủ dụng đông lao động nữ... 

Từ năm 2012,  tháng 5 hàng năm Công đoàn các cấp tham mưu tổ chức sôi nổi các hoạt động Tháng công nhân, chú trọng các hoạt động tại doanh nghiệp vừa chăm lo tốt hơn quyền lợi người lao động vừa thúc đẩy sự tiến bộ của người lao động để khẳng định vai trò tích cực của người lao động trong xây dựng phát triển đơn vị, tạo sự đồng thuận cao của người sự dụng lao động.

 

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức lễ phát động Tháng công nhân

 

Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm tập trung vào các nội dung: Thăm, tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động nghèo; thăm tặng quà các doanh nghiệp FDI nhân dịp tết nguyên đán; kêu gọi CNVCLĐ ủng hộ “Tết vì người nghèo”. Đặc biệt là công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán được các cấp công đoàn triển khai đồng loạt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực. Bên cạnh việc tổ chức đi thăm, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động trước thềm năm mới.

Triển khai xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn; Xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng miền núi xa, Hỗ trợ người lao động vay vốn từ nguồn quỹ Vốn giải quyết việc làm, vốn Vì nữ công nhân lao động nghèo...

 

LĐLĐ huyện Đô Lương trao "Nhà mái ấm" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

 

Các hoạt động tuyên dương gương điển hình công nhân lao động giỏi, cán bộ công đoàn tiêu biểu; Biểu dương giám đốc vì người lao động; trao tặng giải thưởng Lao động sáng tạo,... được tổ chức trang trọng hàng năm, thể hiện sự quan tâm chăm lo và sự ghi nhận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn các cấp với giai cấp công nhân và người lao động góp phần động viên thúc đẩy phong trào thi đua đạt kết quả tốt.

Với những việc làm cụ thể các cấp Công đoàn Nghệ An đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động và các hoạt động xã hội. Trong nhiệm kỳ  2018 – 2023: Hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới và sữa chữa 239 căn nhà Mái ấm công đoàn, với tổng số tiền hỗ trợ gần 8,5 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí  xây dựng 2 nhà bán trú cho giáo viên với số tiền 1 tỷ đồng. Chương trình Phúc Lợi đoàn viên được các cấp công đoàn trong toàn tỉnh ký kết 71 thỏa thuận với hơn 30.000 CNLĐ được thụ hưởng. 86,2%. Doanh nghiệp được hỗ trợ ký kết thỏa ước Lao động tập thể. Giải quyết 19 cuộc đình công; tư vấn giải quyết kịp thời, hiệu quả 5 vụ tranh chấp lao động cá nhân  921 đoàn viên và người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích được công đoàn bảo vệ.

Tuy nhiên hiện nay viêc chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động vẫn còn nhiều khó khăn và chưa đạt như mong muốn. Tình trạng việc làm của CNLĐ còn gặp nhiều khó khăn, cường độ làm việc cao, điều kiện lao động ít được cải thiện, tai nạn lao động vẫn còn xảy ra. Đặc biệt là tiền lương thu nhập của người Lao động chưa tương xứng với cường độ và thời gian làm việc, đời sống còn nhiều khó khăn; thiếu nhà trẻ, mẫu giáo để gửi con; vấn đề ngộ độc thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động là điều đáng lo ngại; điều kiện sinh hoạt tinh thần cũng rất thiếu thốn.

Do đó việc đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của của tổ chức Công đoàn. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ góp phần đem lại nhiều lợi ích hơn giúp cho đoàn viên và người lao động an tâm làm việc, nâng cao năng suất lao động, củng cố niềm tin hơn vào tổ chức Công đoàn. Đồng thời góp phần xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và chăm lo xây dựng giai cấp công nhân; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động, người sử dụng lao động; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên và người lao động.

Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Công đoàn Nghệ An sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho việc chăm lo đời sông người lao đông như sau:

1-Nghiên cứu xác định các lợi ích cơ bản của đoàn viên công đoàn và người lao động. Đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội cho đoàn viên, người lao động và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn.

2-Tiếp tục triển khai thực hiện  Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 6/12/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới . Nâng cao hiệu quả của chương trình “Mái ấm Công đoàn”.  Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” và những hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán cho người lao động.  Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái trong công nhân, viên chức, lao động, thăm hỏi khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Duy trì và phát huy hiệu quả số vốn hiện có của Quỹ Xã Hội của tổ chức Công đoàn.

3-Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật các chế độ chính sách dể người lao động hiểu biết và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

4- Nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động giúp cho đội ngũ làm công tác Công đoàn nâng cao bản lĩnh, vững vàng chuyên môn đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới theo tinh thần 02 -NQ/TW.

5- Nghiên cứu kiến nghị đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương khi quy họach các khu công nghiệp phải phù hợp vói quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và gắn liền với quy hoạch phát triển các công trình phúc lợi xã hội, tạo cho khu công nghiệp phát triển bền vững. Có cơ chế chính  sách ưu đãi để tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp có gắn với các thiết chế văn hóa phục vụ cho người lao động. Hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm cải thiện điều kiện lao động, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động phù hợp vói điều kiện thực tế của tỉnh nhà.

Cuộc sống không ngừng vận động, phát triển, ước mong của Bác là đất nước ta ngày càng hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, sánh vai với các cường quốc trên thế giới, sống trong hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ, giàu mạnh vững bền. Kết thúc bản Di chúc, Bác viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đây cũng là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta từng bước hướng tới tương lai tươi sáng của dân tộc. Thực hiện những lời căn dặn tâm huyết, chí tình, điều mong ước khát khao, cháy bỏng của Bác Hồ là vinh dự, tự hào là việc làm thường xuyên mỗi ngày với mỗi người chúng ta hôm qua, hôm nay và các thế hệ mai sau.

Kỷ niệm hơn 50 năm thực hiện Di chúc và 133 năm ngày sinh của Bác, lại thêm một dịp để mỗi người chúng ta báo cáo với Bác những công việc mà mình đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện theo những lời dặn dò, nhắn nhủ và mong đợi của Bác. Tất cả mọi người đem lòng đoàn kết với tình thương yêu đồng chí, đồng loại và giúp nhau tiến bộ, “vứt bỏ cái ba lô chủ nghĩa cá nhân”, để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phấn đấu đưa Nghệ An sớm trở thành một trong những tỉnh khá của Miền Bắc và cả nước như Bác Hồ vẫn từng mong.

Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Công đoàn Nghệ An nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh năm 2024
21:56 13/06/2024

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức gắn với Tháng Công nhân năm 2024 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1990 - 28/7/2024).


Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
21:57 09/06/2024

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có tính chất “sống còn”, trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Với quyết tâm chính trị rất cao, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh nỗ lực đổi mới, đa dạng hoá cách thức vận động công nhân lao động, người sử dụng lao động tham gia tổ chức Công đoàn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.


Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi): Trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ
21:52 04/06/2024

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ theo hướng: cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Dấu ấn Tháng công nhân trên quê hương Xô Viết
16:32 26/05/2024

Tháng Công nhân năm 2024  với chủ đề  “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” diễn ra từ ngày 1-31/5  với chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở  và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.


Đời sống công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel
15:24 24/05/2024

Những năm gần đây khi xã hội có sự xoay chuyển lớn, nghề xây dựng nói chung và nghề sản xuất gạch Tuynel nói riêng cũng vì thế mà thăng trầm. Nhưng dù có đổi thay thế nào thì những thợ gạch Tuynel chân chính luôn xứng đáng nhận được sự tôn vinh của xã hội.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP