Chúc mừng năm mới 2022

LĐLĐ tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

21:21 22/12/2021

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại cơ quan, đơn vị.

 

 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: “Công tác kiểm tra của công đoàn là nhiệm vụ của Ban Chấp hành công đoàn mỗi cấp nhằm đảm bảo việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn. Mỗi cấp công đoàn phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của công đoàn cấp trên”. Thông qua việc kiểm tra, giám sát giúp các đơn vị giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các công đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

 

Đoàn kiểm tra LĐLĐ tỉnh làm việc tại Công đoàn ngành NN&PTNT

 

Từ chỗ xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát, nên dù năm 2021, tình hình dịch bệnh ở Nghệ An diễn biến phức tạp, kéo dài nên các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã đề ra bị gián đoạn. Song, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và một số kết quả vượt chỉ tiêu đề ra.

 

Điểm nổi bật trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát ở LĐLĐ tỉnh Nghệ An đó là đổi mới từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh.

 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra, giám sát; qua đó giúp các đơn vị được kiểm tra phát huy kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Thực hiện chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS”, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tham mưu, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đổi mới cách thức chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát một cách cụ thể, thiết thực.

 

Trong đó, tập trung kiểm tra tài chính đồng cấp và kiểm tra tài chính tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động theo chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Để thực hiện kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra đã xây dựng đề cương, biểu mẫu kết luận kiểm tra cụ thể, chi tiết từng nội dung để các cấp công đoàn thực hiện thuận lợi. Sau khi triển khai các văn bản, Ủy ban Kiểm tra đã theo dõi và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

 

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 15 CĐCS thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn các cấp, Chỉ thị, quy định và những chủ trương lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Nghệ An; kiểm tra việc triển khai các nội dung trọng tâm của công đoàn cấp trên trong năm; về thực hiện nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt tại cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn.

 

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính. Qua kiểm tra cho thấy, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện đúng quy định, toàn diện về phân cấp quản lý, sử dụng tài chính cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản chặt chẽ, đảm bảo chế độ, định mức, thực sự tiết kiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam; việc thu đoàn phí, kinh phí công đoàn được chỉ đạo quyết liệt, công tác quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm do vậy số dư cuối năm 2020 tăng hơn năm 2019.

 

Đặc biệt, trong năm, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

 

Đối với việc triển khai Nghị quyết 02, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát kịp thời nhằm đôn đốc triển khai để đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn. Qua giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 đã giúp hạn chế đến mức thấp nhất việc chi trả sai chế độ, chi không đúng đối tượng, không đảm bảo quy trình, thủ tục và công khai minh bạch đến với đoàn viên và người lao động.

 

Qua giám sát và hoạt động thực tiễn, Ủy ban Kiểm tra đã kịp thời yêu cầu công đoàn cấp trên trưc tiếp cơ sở chấn chỉnh các hoạt động như: Ban hành văn bản về chấn chỉnh việc chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng thuộc tuyến đầu chống dịch; việc thanh toán chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa được kịp thời; đôn đốc việc kiểm tra của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với CĐCS nhằm đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra...

 

Năm nay, dịch bệnh bùng phát liên tục và kéo dài nên ảnh hưởng đến công tác kiểm tra tài chính các CĐCS có đông công nhân lao động. Song, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động, linh hoạt, đổi mới trong cách thức tiến hành kiểm tra nên đã đạt chỉ tiêu đề ra trong năm.

 

Qua kiểm tra cho thấy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐCS đã thực hiện nghiêm túc công tác lập dự toán, quyết toán hàng năm; xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán đầy đủ; chi phụ cấp trách nhiệm cơ bản đúng đối tượng, định mức và tỷ lệ theo đúng quy định; chi hành chính tiết kiệm, tập trung kinh phí ưu tiên chi hoạt động phong trào nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Một số đơn vị thu kinh phí công đoàn và việc trích kinh phí hàng năm lên cấp trên nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT kết luận tại buổi làm việc

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT khẳng định: Các đơn vị được kiểm tra cơ bản đồng tình với kết luận của các đoàn kiểm tra. Đồng thời bày tỏ cảm ơn vì thông qua kiểm tra chấn chỉnh được các tồn tại, rút kinh nghiệm trong tời gian tới.

 

Những kết quả trên đã tạo dấu ấn và khẳng định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; là “nòng cốt” cho hoạt động của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Nguyễn Hương- UBKT

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vai trò của Công đoàn Nghệ An trong việc thực thi Luật ATVSLĐ
21:05 14/01/2022

Luật an toàn vệ sinh lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, quy định bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), 5 năm qua cùng với các ngành, tổ chức, đơn vị trong tỉnh, công đoàn Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến công tác ATVSLĐ nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.


"Sốt" với cách một doanh nghiệp ở Thái Bình tặng quà Tết sớm cho công nhân
08:21 14/01/2022

Thái Bình - Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) vừa gây sốt mạng xã hội tại quê lúa vì tổ chức tặng quà Tết sớm cho công nhân, người lao động dù giản dị nhưng ý nghĩa. Cách trao quà, xếp quà của công ty cũng khiến bản thân những người được nhận quà và cộng đồng mạng cảm thấy... "ấm lòng".


LĐLĐ tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
21:21 22/12/2021

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại cơ quan, đơn vị.


Doanh nghiệp ở Nghệ An chăm lo tốt đời sống để giữ chân lao động
21:34 14/12/2021

Không đa dạng hoạt động, không rầm rộ phong trào, diễn biến dịch bệnh trong năm 2021 đã khiến hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp có phần trầm lắng. Với tâm thế sẵn sàng cho mọi thay đổi, các công đoàn cơ sở đã nhanh chóng chuyển hướng, thích ứng với những hoạt động thiết thực và phù hợp.


Đoàn viên Lữ Đức Báu - Cậu học trò nghèo đến giải thưởng “giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu 2021”
14:05 01/12/2021

Thấy giáo trẻ Lữ Đức Báu, người đoàn viên công đoàn năng nổ, luôn đi đầu trong các phong trào. Dịp này anh rất vui mừng khi vừa được Tỉnh đoàn trao giải thưởng “Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2021” và phấn đấu năm tới có sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP