tích cực thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

LĐLĐ tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

21:21 22/12/2021

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại cơ quan, đơn vị.

 

 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: “Công tác kiểm tra của công đoàn là nhiệm vụ của Ban Chấp hành công đoàn mỗi cấp nhằm đảm bảo việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn. Mỗi cấp công đoàn phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của công đoàn cấp trên”. Thông qua việc kiểm tra, giám sát giúp các đơn vị giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các công đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

 

Đoàn kiểm tra LĐLĐ tỉnh làm việc tại Công đoàn ngành NN&PTNT

 

Từ chỗ xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát, nên dù năm 2021, tình hình dịch bệnh ở Nghệ An diễn biến phức tạp, kéo dài nên các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã đề ra bị gián đoạn. Song, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và một số kết quả vượt chỉ tiêu đề ra.

 

Điểm nổi bật trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát ở LĐLĐ tỉnh Nghệ An đó là đổi mới từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh.

 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra, giám sát; qua đó giúp các đơn vị được kiểm tra phát huy kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Thực hiện chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS”, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tham mưu, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đổi mới cách thức chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát một cách cụ thể, thiết thực.

 

Trong đó, tập trung kiểm tra tài chính đồng cấp và kiểm tra tài chính tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động theo chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Để thực hiện kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra đã xây dựng đề cương, biểu mẫu kết luận kiểm tra cụ thể, chi tiết từng nội dung để các cấp công đoàn thực hiện thuận lợi. Sau khi triển khai các văn bản, Ủy ban Kiểm tra đã theo dõi và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

 

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 15 CĐCS thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn các cấp, Chỉ thị, quy định và những chủ trương lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Nghệ An; kiểm tra việc triển khai các nội dung trọng tâm của công đoàn cấp trên trong năm; về thực hiện nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt tại cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn.

 

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính. Qua kiểm tra cho thấy, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện đúng quy định, toàn diện về phân cấp quản lý, sử dụng tài chính cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản chặt chẽ, đảm bảo chế độ, định mức, thực sự tiết kiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam; việc thu đoàn phí, kinh phí công đoàn được chỉ đạo quyết liệt, công tác quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm do vậy số dư cuối năm 2020 tăng hơn năm 2019.

 

Đặc biệt, trong năm, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

 

Đối với việc triển khai Nghị quyết 02, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát kịp thời nhằm đôn đốc triển khai để đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn. Qua giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 đã giúp hạn chế đến mức thấp nhất việc chi trả sai chế độ, chi không đúng đối tượng, không đảm bảo quy trình, thủ tục và công khai minh bạch đến với đoàn viên và người lao động.

 

Qua giám sát và hoạt động thực tiễn, Ủy ban Kiểm tra đã kịp thời yêu cầu công đoàn cấp trên trưc tiếp cơ sở chấn chỉnh các hoạt động như: Ban hành văn bản về chấn chỉnh việc chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng thuộc tuyến đầu chống dịch; việc thanh toán chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa được kịp thời; đôn đốc việc kiểm tra của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với CĐCS nhằm đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra...

 

Năm nay, dịch bệnh bùng phát liên tục và kéo dài nên ảnh hưởng đến công tác kiểm tra tài chính các CĐCS có đông công nhân lao động. Song, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động, linh hoạt, đổi mới trong cách thức tiến hành kiểm tra nên đã đạt chỉ tiêu đề ra trong năm.

 

Qua kiểm tra cho thấy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐCS đã thực hiện nghiêm túc công tác lập dự toán, quyết toán hàng năm; xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán đầy đủ; chi phụ cấp trách nhiệm cơ bản đúng đối tượng, định mức và tỷ lệ theo đúng quy định; chi hành chính tiết kiệm, tập trung kinh phí ưu tiên chi hoạt động phong trào nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Một số đơn vị thu kinh phí công đoàn và việc trích kinh phí hàng năm lên cấp trên nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT kết luận tại buổi làm việc

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT khẳng định: Các đơn vị được kiểm tra cơ bản đồng tình với kết luận của các đoàn kiểm tra. Đồng thời bày tỏ cảm ơn vì thông qua kiểm tra chấn chỉnh được các tồn tại, rút kinh nghiệm trong tời gian tới.

 

Những kết quả trên đã tạo dấu ấn và khẳng định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; là “nòng cốt” cho hoạt động của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Nguyễn Hương- UBKT

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ FDI
14:16 31/03/2023

Công ty TNHH KIDO Vinh được thành lập năm 2011, với 100% vốn đầu tư nước ngoài, đến nay Công ty có hơn 3.700 công nhân lao động. Trong nhiệm kỳ qua công đoàn công ty đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động.


Thầy giáo miền núi với đam mê nghiên cứu khoa học
16:29 30/03/2023

Thầy Nguyễn Hoàng Tuấn sinh năm 1979 tại Thanh Chương, một miền quê cần cù, hiếu học của Nghệ An. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Huế năm 2002, chàng sinh viên trẻ nhận công tác tại một trường cấp hai ở quê hương. Năm 2003, thầy Tuấn chuyển về trường THPT Đông Hiếu. Từ tháng 5 năm 2020 đến nay thầy Tuấn được bổ nhiệm làm hiệu phó Trường THPT Quỳ Hợp 2- Một trường miền núi phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An.  Là người quản lý ở ngôi trường còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, say mê nghiên cứu khoa học, thầy Tuấn đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.


Giảm tuổi nghỉ hưu sẽ giải quyết cơ bản mọi vấn đề
08:45 17/03/2023

Nhiều bạn đọc kiến nghị không nên không nên quy định tuổi nghỉ hưu mà nên quy định năm đóng BHXH để người lao động có động lực đóng BHXH.


Nhiều phụ huynh lo lắng khi bỏ lớp 'không chuyên' trong trường chuyên
19:56 09/03/2023

Bỏ lớp không chuyên trong trường chuyên là quy định mới nhất của Bộ GD&ĐT và dự kiến được thực hiện sau 1 năm nữa. Điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý học sinh và phụ huynh, nhất là tại TP Vinh - nơi việc tuyển sinh vào lớp 10 được ví khó hơn thi vào đại học.


Bông hoa giữa đời thường
16:36 01/03/2023

Nhắc đến cô giáo Nguyễn Thị Chiêm, chúng tôi đều cảm phục và tự hào bởi cô là một giáo viên luôn tâm huyết với nghề, hết lòng vì đàn em thân yêu. Cô không chỉ tận tụy trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học, mà còn gương mẫu trong công tác cũng như trong các hoạt động do ngành, địa phương, công đoàn phát động. 


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP