hưởng ứng Tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 - công nhân nghệ an: tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng

Nỗ lực của tổ chức Công đoàn Nghệ An trong việc nâng cao chất lượng các Thoả ước lao động tập thể

20:37 30/04/2022

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa ước lao động tập thể là cơ sở để người lao động được bảo đảm các quyền lợi, là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

         

Công tác chỉ đạo             

Thời gian qua, tổ chức công đoàn Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo  công đoàn các cấp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 18/6/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể". Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ  tỉnh cho biết: Để đảm bảo yêu cầu số lượng, chất lương các thoả ước lao động tập thể, công tác chỉ đạo của tỉnh rất cụ thể, sát sao. LĐLĐ tỉnh đã giao chỉ tiêu ký mới, ký lại Thỏa ước lao động cho từng đơn vị. Chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn ngành rà soát lại thời hạn và chất lượng của TƯLĐTT để triển khai việc thương lượng sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT. Đồng thời tiến hành rà soát thống kê, lập danh sách những đơn vị đã thành lập công đoàn cơ sở mà chưa thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đánh giá xếp loại cụ thể từng bản TULĐTT. Bên cạnh đó hỗ trợ kinh phí cho các Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn ngành trong việc thương lượng ký mới, ký sửa đổi bổ sung.

 

Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể tại Công ty CP Sống Đà - trường Sơn trước sự chứng kiến của LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu

 

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, các đơn vị đã chủ động tuyên truyền cho doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của Thoả ước lao động tập thể trong việc giải quyết quyền lợi ích cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định.

Ông Vũ Duy Từ, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện diễn Châu chia sẻ, đơn vị đã phân công cán bộ phụ trách chuyên đề trực tiếp hỗ trợ công đoàn cơ sở xây dựng TƯLĐTT hoặc xây dựng dự thảo những nội dung sửa đổi, bổ sung, tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT. Diễn Châu đã tổ chức tập huấn kỹ năng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp. Từ đó chất lượng các bản TULĐTT được nâng lên

Những con số biết nói

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Trương ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động cho biết: Hiện nay toàn tỉnh có 453 TƯLĐTT. Tính theo tỉ lệ công đoàn có Thỏa ước lao động tập thể: 453/532 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt tỷ lệ 85,2%. Trong đó Doanh nghiệp nhà nước: 32/32 đơn vị đạt 100%; Doanh nghiệp FDI: 28/35 đạt 80%; Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 394/466 đạt 84,5%.

Chất lượng các bản thoả ước lao động tập thể đã có nhiều nội dung cao hơn so với quy định của pháp luật, nâng cao hơn quyền lợi của người lao động

Tại  Công ty CP Đầu tư và phát triển Hà Tiến (Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu) Thoả ước lao động tập thể có các điều khoản có lợi cho người lao động được ghi cụ thể: lương thử việc 3 tháng là 4.500.000đ/tháng, lương sau thử việc 5.500.000 đ/tháng+phụ cấp, có các chế độ phụ cấp trách nhiệm, chức vụ, đoàn thể, phụ cấp hội họp, hỗ trợ tiền xăng xe: 300.000 đ/tháng, tiền ăn ca 1.300.000đ/tháng, tiền trang phục: 6.000.000 đ/năm, có khen thưởng, thăm hỏi, hiếu hỉ, hỗ trợ nguyên lương cho NLĐ nữ nghỉ sinh, khám sức khỏe định kỳ...

Thỏa ước lao động tập thể của Công ty TNHH Nhân Độ (Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp) có các điều khoản như: nghỉ việc riêng hưởng lương nhiều ngày hơn luật quy định, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng chuyên cần, tết, sáng kiến từ 2.000.000 đến 10.000.000 đồng, các khoản phụ cấp trách nhiệm, xăng xe, điện thoại từ 300.000 đến 3.000.000 đồng, phụ cấp trang phục 5.000.000 đ/năm, các chế độ phúc lợi tốt, chế độ riêng cho lao động nữ, tổ chức tham quan 1 năm/lần..

TƯLĐTT của công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An (Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam) có những điều khoản: hỗ trợ kinh phí đào tạo, mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ cho NLĐ, hỗ trợ tiền ăn ca 25.000 đồng/ ngày, hỗ trợ tiền kết hôn, tiền thuốc chữa bệnh, tiền tang chế, hỗ trợ thêm 2.000.000 đồng/ tháng cho lao động nữ nghỉ thai sản trong vòng 6 tháng.....

Thỏa ước của Quỹ tín dụng xã Diễn Kỷ (Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu) có các điều khoản có lợi cho người lao động như: hỗ trợ 100% học phí, xăng xe, chi phí ăn ở cho NLĐ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ, bản thân kết hôn nghỉ 5 ngày, con kết hôn nghỉ 3 ngày, cha mẹ, con cái, vợ chồng chết nghỉ 7 ngày, giỗ chạp nghỉ ½ ngày có hưởng lương, có các chế độ phụ cấp,  chi thăm hỏi, hiếu hỉ cao, chi hỗ trợ trang phục 5 triệu, ăn giữa ca 30.000 đ/người/ngày…

Các bản Thỏa ước của một số đơn vị đã đưa vào chế độ ăn ca cao hơn quy định mức tối thiểu 15.000 đồng điển hình như Công ty CP Khoáng sản Nghệ An  (30.000đ/ngày); Công ty TNHH cơ khí Nhân độ (28.000đ/ngày), Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Hoàng Gia (25.000đ/ngày), Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An (25.000đ/ngày), ...

Để có được kết quả trên, tổ chức công đoàn cơ sở có vai trò rất lớn trong việc tổ chức thương lượng, ký kết , là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp.

 

Khen thưởng cho các CĐCS có thành tích xuất sắc trong thương lượng ký kết TULĐTT tại Diễn Châu

 

Ông Vũ Duy Từ, phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu chia sẻ thêm:  LĐLĐ huyện đã quan tâm, đầu tư thời gian chỉ đạo, giúp đỡ công đoàn cơ sở thương lượng sửa đổi, bổ sung nhiều lần trước khi ký kết. Chỉ đạo các đơn vị thông qua các cuộc hội nghị người lao động, các cuộc đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, Trong quá trình xây dựng TƯLĐTT, nhiều đơn vị đã thực hiện việc lấy ý kiến của người lao động và có tiến hành thương lượng giữa Ban Chấp hành Công đoàn với người sử dụng lao động về các nội dung chủ yếu như: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo đảm việc làm, tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, một số chế độ đối với lao động nữ, chất lượng bữa ăn ca, tổ chức thăm quan nghỉ mát, thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ, mừng sinh nhật, thưởng năng suất, quý, tháng, tham qua nghỉ mát đối với người lao động, chế độ nâng lương, phụ cấp ăn ca, thâm niên cho người lao động...Từ đó các TULĐTT không chỉ đảm bảo quyền lợi cho người lao động đúng luật mà còn trên luật, cao hơn Luật

Tuy nhiên, công tác xây dựng TULĐTT vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Bà Hoàng Thị Thu Hương chia sẻ : Số TULĐTT ký mới 29/31 bản (đạt tỉ lệ 93,55%); Số đơn vị số có thỏa ước hết hạn tương đối cao. 125/453 thỏa ước hết hạn (chiếm 27,5%). Một số đơn vị có tỷ lệ ký còn thấp, như Công đoàn ngành Xây dựng 9/19 đơn vị (đạt 47,4%). Một số Thỏa ước lao động tập thể sao chép luật, các nội dung chỉ đang tập trung tại nội dung thăm hỏi, hiếu hỉ, nhiều đơn vị chỉ quan tâm đến số lượng mà chưa quan tâm đến chất lượng. Việc đánh giá xếp loại TƯLĐTT nhiều đơn vị chưa kịp thời; Một số các chủ doanh nghiệp chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng, sự cần thiết, tác dụng của Thỏa ước Lao động tập thể và trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về Thỏa ước Lao động tập thể; Việc phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng thương lượng và ký kết TƯLĐTTcòn hạn chế. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động còn nhiều lúng túng trong việc tuyên bố các thỏa ước vô hiệu.

Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phấn đấu: 100% doanh nghiệp nhà nước; trên 80% doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có ít nhất 30% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A. Nâng giá trị bữa ăn ca của người lao động từ năm 2022 với mức 18.000 đồng/suất trở lên, đối với những doanh nghiệp thuê đơn vị cung cấp suất ăn thì giá trị thấp nhất từ 22.000 đồng/suất trở lên và đưa vào thỏa ước lao động tập thể của đơn vị.

Để hoàn thành mục tiêu về TƯLĐTT trong thời gian tới Ông Nguyễn Chí Công Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Tỉnh sẽ kiện toàn, đôn đốc chỉ đạo đội ngũ chuyên gia Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, khi cần thiết hỗ trợ trực tiếp tận công đoàn cơ sở. Giúp cán bộ công đoàn có kỹ năng đàm phán, thương lượng để hỗ trợ tốt cho Công đoàn cơ sở xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT.Tập huấn cho các cán bộ phụ trách công tác TƯLĐTT, tổ chức cho đội ngũ chuyên gia chấm điểm các bản TƯLĐTT còn hạn theo quy định. Đặc biệt tập trung xây dựng Đề án nâng cao chất lượng TƯLĐTT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thí điểm Thỏa ước lao động tập thể nhóm, ngành tại Công đoàn ngành Giáo dục hoặc Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam.                                                                                               

Trần Vân- Thanh Bình

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Sự nỗ lực vượt khó giáo viên trường Tiểu học Lạng Khê
14:07 16/05/2022

Trường Tiểu học Lạng Khê, huyện Con Cuông cách Trung tâm Thị trấn 23,4 km dọc theo quốc lộ 7A về phía Tây. Cơ sở chính đóng tại bản Piềng Khử và hai điểm trường lẻ ở Bản Đồng Tiến và Bản Yên Hòa thuộc xã Lạng Khê.


Các doanh nghiệp tại KCN VSIP Nghệ An cần tuyển 4.000 lao động trong năm 2022
14:43 10/05/2022

Đây là thông tin được đại diện Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết tại cuộc làm việc với Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.


Nỗ lực của một đơn vị công đoàn vùng biên ở Nghệ An
14:39 01/05/2022

Không thể khắc phục, thay đổi những khó khăn do khách quan đem lại, Công đoàn huyện Kỳ Sơn chỉ có thể nỗ lực từng chút một để phát huy sức mạnh nội tại của tổ chức công đoàn.


Nỗ lực của tổ chức Công đoàn Nghệ An trong việc nâng cao chất lượng các Thoả ước lao động tập thể
20:37 30/04/2022

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa ước lao động tập thể là cơ sở để người lao động được bảo đảm các quyền lợi, là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.


Điểm sáng giải quyết việc làm ở một huyện miền núi
07:17 18/04/2022

Góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho lao động hồi hương do Covid-19, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho các học viên trường nghề, huyện miền núi Quỳ Châu đã có sáng kiến hay là tổ chức xưởng may công nghiệp theo hình thức dạy nghề vừa học, vừa làm.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP