Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác Giám sát, phản biện xã hội.

13:10 08/12/2022

Giám sát, phản biện xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Năm 2022, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện với nhiều kết quả đáng khích lệ.

 

Các đại biểu tham gia góp ý  dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tham gia góp ý 19 dự thảo văn bản chính sách

Nói về công tác giám sát, phản biện năm 2022, ông Nguyễn Chí Công Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ: Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch giám sát, phản biện, chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị phối hợp các phòng, ban, ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức  giám sát và phản biện xã hội cấp mình. Nội dung giám sát phản biện tập trung về việc chấp hành Pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện Bảo hiểm xã hội, các văn bản liên quan quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động . 

Đối với công tác phản biện, năm 2022, tổ chức Công đoàn trên toàn tỉnh đã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, tham gia góp ý và tổ chức góp ý 19 dự thảo văn bản chính sách, pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động. Trong đó, đã tổ chức 03 cuộc hội thảo lấy ý kiến phản biện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Bộ Nội vụ xây dựng trình Chính phủ; Hội thảo góp ý Dự thảo hồ sơ xây dựng Luật việc làm.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 01 cuộc Hội nghị liên tịch giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc trong giải quyết chế độ cho CNLĐ bị F0, thống nhất hướng dẫn quy định thủ tục để các đối tượng công nhân lao động là F0 được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ việc; Hướng dẫn chế độ làm việc, cách ly của các đối tượng công nhân lao động là F1 tại doanh nghiệp.... Từ đó giúp cho người lao động thuận lợi, dễ dàng hơn trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hưởng chế độ theo quy định của nhà nước, được người lao động và các doanh nghiệp đánh giá cao.

Năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 6 vụ đình công không đúng trình tự pháp luật. Các cấp công đoàn đã phối hợp các cơ quan chức năng vào cuộc, giải quyết kịp thời, đồng thời tư vấn , thương lượng, tham mưu, tuyên truyền cho doanh nghiệp và người lao động về chính sách pháp luật, bảo đảm quan hệ lao động hài hòa ổn định, đôi bên cùng có lợi. Từ thực tế quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI tiềm ẩn nhiều yếu tố căng thẳng, phức tạp, nguy cơ xảy ra đình công là khó tránh khỏi, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị bàn giải giải pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động, đình công trên địa bàn. Tổ chức các đoàn khảo sát , làm việc với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, chủ trì tham mưu xây dựng Đề án: “Một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030”. Đây là đề án quan trọng, nhằm góp phần lành mạnh môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.

 

Công nhân lao động phát biểu ý kiến, kiến nghị, phản ánh đúng vấn đề đông đảo người lao động quan tâm đến lãnh đạo tỉnh

 Đặc biệt trong năm, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động năm 2022. Tại Hội nghị Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập hợp các kiến nghị đề xuất liên quan đến 6 nhóm vấn đề mà người lao động và người sử dụng lao động quan tâm. Cũng tại Hội nghị công nhân lao động mạnh dạn trao đổi các ý kiến, kiến nghị, phản ánh đúng vấn đề đông đảo người lao động quan tâm. Các kiến nghị đã được lãnh đạo các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi thẳng thắn, giải đáp đầy đủ, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt  Nam cho rằng:  Hội nghị  có thể xem là “hình mẫu” điển hình cho Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo với CNLĐ trong toàn quốc. Hội nghị để lại ấn tượng mạnh, dư âm tốt không chỉ trong CNLĐ mà cả trong lãnh đạo Tổng Liên đoàn, lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành cấp tỉnh.

Đối với công tác giám sát, năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành Pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại 06 doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa và Khu công nghiệp Vsip. Qua giám sát, các Đoàn giám sát đã kiến nghị với UBND các huyện, và cơ quan, ban, ngành liên quan để chỉ đạo doanh nghiệp khắc phục các tồn tại hạn chế trong việc chấp hành Pháp luật về ATVSLĐ do các đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra sau kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 660/MTTQ-BTT ngày 21/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An về việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, công đoàn ngành đã chủ trì tổ chức 73 cuộc giám sát, phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức được 78 cuộc giám sát với các nội dung như: Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, viếc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, việc thực hiện pháp luât về ATVSLĐ, bữa ăn ca...

“Có thể nói hoạt động giám sát, phản biện trong năm 2022 chất lượng, hiệu quả, thiết thực, góp phần phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích thiết thực cho người lao động”. Ông Nguyễn Chí Công nhấn mạnh

Vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện được theo kế hoạch

Tuy nhiên công tác giám sát phản biện còn có hạn chế, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện

 Còn một số nội dung chưa thực hiện được theo kế hoạch. Cụ thể 02 nội dung sau:  Giám sát việc thực hiện pháp luật về Luật ATVSLĐ, pháp luật lao động và chế độ chính sách lao động nữ tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 tại UBND các huyện Đô Lương, Thanh Chương.

Hoạt động giám sát một số nội dung hiệu quả chưa cao, chưa có các giải pháp để giải quyết dứt điểm việc chủ doanh nghiệp không thực hiện các kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động sau giám sát.

          Một số Công đoàn cấp trên cơ sở chưa chủ động đề xuất được các nội dung cần giám sát, kiểm tra phù hợp với đặc điểm của ngành mình, địa phương mình;  

Công tác phản biện xã hội còn bị động, Công đoàn chỉ tham gia góp ý khi được các cơ quan nhà nước đề nghị. Nội dung phản biện phần lớn còn dừng lại ở việc tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản pháp luật khi các cơ quan liên quan yêu cầu. Cán bộ chuyên trách tại Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, công đoàn ngành phần lớn chưa được đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, biên chế ít, địa bàn rộng, Công đoàn cơ sở đông.

Bám sát nhiệm vụ năm 2023 và tình hình thực tiễn các đơn vị, khắc phục hạn chế những khó khăn , bước sang năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh chọn nội dung: Giám sát việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023; việc chấp hành pháp luật về Luật ATVSLĐ, pháp luật lao động để triển khai thực hiện.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động cho biết: Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Công an tỉnh sẽ chọn  10 doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Đô Lương, Anh Sơn, Diễn Châu, Yên Thành và thị xã Hoàng Mai là đối tượng giám sát. Thời gian giám sát dự kiến tháng 6 năm 2023.

Đối với công tác phản biện xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và tỉnh Nghệ An, có liên quan đến quyền lợi người lao động. Tổ chức các cuộc hội thảo phản biện góp ý xây dựng Luật Công đoàn và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

                                

Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động.

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Công đoàn Nghệ An nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh năm 2024
21:56 13/06/2024

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức gắn với Tháng Công nhân năm 2024 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1990 - 28/7/2024).


Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
21:57 09/06/2024

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có tính chất “sống còn”, trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Với quyết tâm chính trị rất cao, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh nỗ lực đổi mới, đa dạng hoá cách thức vận động công nhân lao động, người sử dụng lao động tham gia tổ chức Công đoàn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.


Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi): Trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ
21:52 04/06/2024

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ theo hướng: cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Dấu ấn Tháng công nhân trên quê hương Xô Viết
16:32 26/05/2024

Tháng Công nhân năm 2024  với chủ đề  “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” diễn ra từ ngày 1-31/5  với chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở  và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.


Đời sống công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel
15:24 24/05/2024

Những năm gần đây khi xã hội có sự xoay chuyển lớn, nghề xây dựng nói chung và nghề sản xuất gạch Tuynel nói riêng cũng vì thế mà thăng trầm. Nhưng dù có đổi thay thế nào thì những thợ gạch Tuynel chân chính luôn xứng đáng nhận được sự tôn vinh của xã hội.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP