Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh và trách nhiệm

21:59 20/08/2021

Trong 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam (CĐVN) trong tình hình mới, thì giải pháp về “Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” có vai trò cốt lõi, mở ra nhiều định hướng mới, nhiều việc cần làm ngay để xây dựng đội ngũ CBCĐ các cấp.

 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi chia sẻ về Nghị quyết số 02-NQ/BCT ngày 12/6/2021 của Bộ Chính về Đổi mới tổ chức và hoạt động Công Đoàn Việt Nam trong tình hình mới

 

Nghị quyết số 02-NQ/TW về công tác CBCĐ xác định: Xây dựng đội ngũ CBCĐ bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết NLĐ; người đứng đầu tổ chức Công đoàn phải có uy tín cao, am hiểu sâu sắc và có kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận động quần chúng, nhất là vận động công nhân, NLĐ và chủ doanh nghiệp; cơ cấu cấp ủy các cấp có tỷ lệ hợp lý người trưởng thành từ công nhân, công đoàn. Cấp ủy thống nhất với công đoàn cấp trên trong việc đề bạt, điều động, luân chuyển chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cùng cấp; nghiên cứu, ban hành chính sách phù hợp để tuyển dụng CBCĐ trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân; thu hút, tạo động lực cho CBCĐ; nghiên cứu, đề xuất cơ chế giao biên chế cho công đoàn hợp lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ, nâng cao năng lực và trình độ của cán bộ công đoàn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đã được đề ra trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam. Đây cũng chính là một trong 3 khâu đột phá mà Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An (nhiệm kỳ 2018-2023) đã đề ra.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An hiện có 28 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với 2.902 CĐCS, 156.732 đoàn viên trên tổng số 170.431 CNVCLĐ (nơi có tổ chức Công đoàn); có 147 cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ Công đoàn không chuyên trách từ cấp ủy viên BCH công đoàn cơ sở trở lên có 10.209 đồng chí. Trong những năm qua công tác cán bộ Công đoàn Nghệ An đã có chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách chú trọng theo hướng chuyên sâu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn giỏi toàn diện; hình thành đội ngũ giảng viên kiêm chức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn cơ sở, tập trung vào các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động công đoàn, kỹ năng xây dựng, thương lượng thỏa ước lao động tập thể.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn nói chung vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều cán bộ công đoàn chuyên trách còn mang nặng tư duy của công đoàn thời kỳ bao cấp, hành chính hóa các hoạt động của tổ chức công đoàn. Nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở thiếu kinh nghiệm kỹ năng và lúng túng trong phương pháp tổ chức các hoạt động công đoàn. Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay quan hệ lao động khu vực ngoài nhà nước, các doanh nghiệp FDI đang đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi tổ chức công đoàn phải thay đổi cơ bản về nội dung và phương thức hoạt động để thiết thực chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Chính vì thế việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là CBCĐ cơ sở trong khối doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết của tổ chức công đoàn.

Từ những nội dung mà Nghị quyết 02-NQ/TW về đổi mới công tác cán bộ Công đoàn, Đảng đã đặt ra yêu cầu đối với cán bộ công đoàn cần có, là: “chuyên nghiệp, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm”.

 

Cán bộ công đoàn hướng tới tính chuyên nghiệp

Trước hết nói về tính chuyên nghiệp: theo nghĩa đơn giản là chuyên tâm vào nghề nghiệp, công việc. Biểu hiện ở thái độ làm việc tận tâm, tận lực, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Như vậy, cán bộ công đoàn đạt đến tính chuyên nghiệp phải là người có kiến thức sâu về chuyên môn, nghiệp vụ công tác công đoàn trước những yêu cầu đặt ra.

 

LĐLĐ huyện Tân Kỳ sân khấu hóa chương trình tuyên truyền bầu cử đại biểu Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 Ở từng vị trí khác nhau đòi hỏi cán bộ công đoàn có tính chuyên nghiệp khác nhau. Cán bộ công đoàn cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, tính chuyên nghiệp thiên về năng lực tập hợp quần chúng và tổ chức các hoạt động thực tiễn, tác phong liên hệ mật thiết với đoàn viên, người lao động; có khả năng áp dụng lý luận vào vào thực tiễn để hoạt động. Cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành tính chuyên nghiệp chủ yếu thể hiện trong việc cụ thể hóa các chương trình, chính sách vào hoạt động công đoàn; tổ chức các giải pháp, hướng dẫn nội dung cách thức đại diện, bảo vệ người lao động. Phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ.

 

Cán bộ công đoàn phải có năng lực, trí tuệ, bản lĩnh

Cán bộ công đoàn trí tuệ, là người tư duy theo hướng tích cực, luôn nhạy bén, luôn suy nghĩ tìm tòi để đưa ra những cách làm hay, làm mới, hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao, góp phần tiết kiệm được thời gian, chi phí cho tổ chức công đoàn. Cán bộ công đoàn có trí tuệ không hẳn phải là người có sản phẩm sáng tạo mà là người biết truyền cảm hứng, biết khơi nguồn sáng tạo, để giúp đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm ra sản phẩm có lợi cho doanh nghiệp. Để trở thành người cán bộ công đoàn giàu trí tuệ, tự thân người cán bộ công đoàn phải không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực nghiệp vụ trong hoạt động công đoàn.

Bản lĩnh của cán bộ công đoàn được hiểu là sự vững vàng, kiên định với sứ mệnh mục tiêu của tổ chức công đoàn, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm đấu tranh chống lại cái sai, bảo vệ cái đúng - bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và NLĐ. Là người trăn trở trong công việc đảm nhận, dám đổi mới, thay đổi tư duy về nội dung phương pháp làm việc; không ngại khó để giải quyết những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa NLĐ và NSDLĐ; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi tổ chức công đoàn phân công.

 

 Để thực hiện thành công khâu đột phá của nghị quyết đại hội công đoàn Nghệ An và gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 về xây dựng người cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, trí tuệ, bản lĩnh. Bên cạnh các giải pháp đã được triển khai, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới các cấp cần tập trung Nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn trong tình hình mới - Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cũng phải được đổi mới theo hướng chuyên nghiêp; nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo từng chuyên đề, vị trí công việc và có bổ sung các kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến để tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn được tiếp cận chương trình đào tạo thuận lợi, dễ dàng. Đối với cơ sở quan tâm lựa chọn chủ tịch công đoàn cơ sở, phải thực sự là thủ lĩnh của tập thể người lao động. Đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ và quan tâm chăm lo thực hiện các chính sách đối với cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở. Quan tâm ghi nhận sự cống hiến, có các hình thức động viên khen thưởng kịp thời đối với cán bộ công đoàn các cấp.

Thu Nhi

TIN TỨC MỚI NHẤT

Công đoàn Nghệ An nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh năm 2024
21:56 13/06/2024

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức gắn với Tháng Công nhân năm 2024 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1990 - 28/7/2024).


Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
21:57 09/06/2024

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có tính chất “sống còn”, trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Với quyết tâm chính trị rất cao, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh nỗ lực đổi mới, đa dạng hoá cách thức vận động công nhân lao động, người sử dụng lao động tham gia tổ chức Công đoàn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.


Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi): Trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ
21:52 04/06/2024

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ theo hướng: cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Dấu ấn Tháng công nhân trên quê hương Xô Viết
16:32 26/05/2024

Tháng Công nhân năm 2024  với chủ đề  “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” diễn ra từ ngày 1-31/5  với chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở  và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.


Đời sống công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel
15:24 24/05/2024

Những năm gần đây khi xã hội có sự xoay chuyển lớn, nghề xây dựng nói chung và nghề sản xuất gạch Tuynel nói riêng cũng vì thế mà thăng trầm. Nhưng dù có đổi thay thế nào thì những thợ gạch Tuynel chân chính luôn xứng đáng nhận được sự tôn vinh của xã hội.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP