Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Nghị quyết 02

CĐN Xây dựng: 122 cán bộ công đoàn tham gia tập huấn nghiệp vụ

Từ ngày 10-12/11/2021, công đoàn ngành xây dựng Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2021, Báo cáo viên công đoàn Quý 4 năm 2021.

Kết quả tuần hai Cuộc thi “Cán bộ công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Theo báo cáo của Ban tổ chức cuộc thi, tổng số người tham gia dự thi trong tuần thi thứ hai là 11.381 người (trong đó có một số ít là đoàn viên); 100% đơn vị công đoàn huyện, thành, thị, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc có cán bộ công đoàn tham gia thi, tiêu biểu có các đơn vị: Khối Giáo dục, Y tế, LĐLĐ huyện Con Cuông, Quỳ Châu, Thanh Chương, Đô Lương, Quỳ Hợp -  cả 2 tuần đều có tỷ lệ CBCĐ tham gia dự thi cao.

Đô Lương: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW

Sáng 16/9, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Liên đoàn Lao động Nghĩa Đàn: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn về công tác tuyên truyền

Sáng ngày 16/9, Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2021. Đồng chí Lê Cảnh Đại - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện tham dự và giảng dạy lớp tập huấn.

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nêu rõ: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ XHCN”.

Các giải pháp xây dựng nguồn lực tài chính theo tinh thần Nghị quyết 02

Nghị quyết 02-NQ/W về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”chỉ rõ: Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn: Kịp thời rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí công đoàn, tài sản công đoàn phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng cơ chế sử dụng tài chính gắn với nhiệm vụ chung, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên, cân đối giữa các cấp công đoàn. Duy trì các nguồn lực hiện có; thu kinh phí công đoàn và khuyến khích xã hội hoá nguồn lực để công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn, ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát tài chính, tài sản công đoàn. Chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong các cấp công đoàn; chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. Sắp xếp, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động, tính tự chủ của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp kinh tế công đoàn, góp phầntạo nguồn lực cho hoạt động công đoàn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh và trách nhiệm

Trong 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam (CĐVN) trong tình hình mới, thì giải pháp về “Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” có vai trò cốt lõi, mở ra nhiều định hướng mới, nhiều việc cần làm ngay để xây dựng đội ngũ CBCĐ các cấp.

Con Cuông: Tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW

Ngày 16/8/2021 Liên đoàn Lao động huyện Con tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết số 02 - NQ/TW của Bộ Chính trị và tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2021 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Con Cuông, tham dự có hơn 210 đồng chí là UV.BTV, UV.BCH, UV.UBKT, Ban nữ công Liên đoàn Lao động huyện Con Cuông, các đồng chí Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công và Chủ nhiệm UBKT của 74 Công đoàn cơ sở trong toàn huyện.

Vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Sau hơn 13 năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa X, đã ban hành Nghị quyết 20/NQ- TW ngày 20/01/2008 của về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động công đoàn

Vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động của tổ chức Công đoàn

Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam 

Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An giới thiệu cùng bạn đọc:

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP