tích cực thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ FDI

Công ty TNHH KIDO Vinh được thành lập năm 2011, với 100% vốn đầu tư nước ngoài, đến nay Công ty có hơn 3.700 công nhân lao động. Trong nhiệm kỳ qua công đoàn công ty đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động.

Kinh nghiệm thực hiện '3 tại chỗ' của các doanh nghiệp Nghệ An
09:35 24/09/2021

Để giải quyết vấn đề "3 tại chỗ", không thể thiếu ý thức, sự chủ động của doanh nghiệp, người lao động và sự vào cuộc, hỗ trợ từ chính quyền địa phương.


Công đoàn Nghệ An với công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động
04:43 22/09/2021

Đại hội lần thứ 18 nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn Nghệ An xác định một trong hai khâu đột phá cần tập trung thực hiện là “Chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên gắn với bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động”.


“Công đoàn là pháo đài, là mái nhà bình yên của người lao động”
05:08 21/09/2021

Hưởng ứng phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Công đoàn các cấp tỉnh Nghệ An phát động, Công đoàn Công ty CP Sữa TH đã tập trung thực hiện chủ đề “mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”, “mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là một chiến sỹ” nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “quyết tâm phòng chống dịch covid-19 và chăm lo lợi ích cho người lao động”.


Chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập, hỗ trợ con công nhân lao động
05:26 17/09/2021

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập; Trẻ mẫu giáo là con công nhân, người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) được doanh nghiệp (DN) ký hợp đồng lao động; Giáo viên mầm non đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp... sẽ được nhận khoản hỗ trợ, đó là quy định đáng chú ý tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghê An Khóa XVIII thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2021, có hiệu lực tù ngày 23 tháng 8 năm 2021. Đây là chính sách nhân văn, thiết thực đang nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, DN và NLĐ làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh.


Doanh nghiệp mua kit test Covid-19 cho nhân viên, cần lưu ý gì?
05:28 03/09/2021

Giữa "ma trận" sản phẩm, nên chọn lựa kỹ kit test Covid-19 đến từ nhà sản xuất chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, có hiệu quả chính xác cao và giá thành hợp lý giúp giảm chi phí.


Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
04:27 28/08/2021

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nêu rõ: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ XHCN”.


Các giải pháp xây dựng nguồn lực tài chính theo tinh thần Nghị quyết 02
09:47 24/08/2021

Nghị quyết 02-NQ/W về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”chỉ rõ: Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn: Kịp thời rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí công đoàn, tài sản công đoàn phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng cơ chế sử dụng tài chính gắn với nhiệm vụ chung, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên, cân đối giữa các cấp công đoàn. Duy trì các nguồn lực hiện có; thu kinh phí công đoàn và khuyến khích xã hội hoá nguồn lực để công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn, ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát tài chính, tài sản công đoàn. Chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong các cấp công đoàn; chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. Sắp xếp, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động, tính tự chủ của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp kinh tế công đoàn, góp phầntạo nguồn lực cho hoạt động công đoàn.


Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh và trách nhiệm
09:59 20/08/2021

Trong 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam (CĐVN) trong tình hình mới, thì giải pháp về “Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” có vai trò cốt lõi, mở ra nhiều định hướng mới, nhiều việc cần làm ngay để xây dựng đội ngũ CBCĐ các cấp.


Vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
05:20 14/08/2021

Sau hơn 13 năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa X, đã ban hành Nghị quyết 20/NQ- TW ngày 20/01/2008 của về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam.


Người công nhân trưởng thành từ những cỗ máy
09:02 11/08/2021

Đó là anh Hoàng Trọng Sử - Giám sát tổ cơ khí, bộ phận Garage, Công ty CP thực phẩm sửa TH. Anh là người chuyên gia công và chế tạo mới các thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sản xuất tại công ty.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP